E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 21 september 1936

Parijs, Maandag 21 Sept. '36.

Beste Jan,

Dank voor doorzending van het rapport. Wat raad je me aan? Terug laten zetten in de 2e klas, zoodat hij drie jaar ten achter is, of privaatlessen laten geven in rekenen? Als dit laatste even deugdelijk gedaan kan worden, is het wschl. beter, want hij wint dan een jaar, terwijl de kosten van de lessen niet zóóveel grooter zullen zijn dan het jaar dat anders extra betaald moet worden. Maar ik kan van hieruit niet beslissen. Zou je niet op willen bellen en vragen of die lessen duur zijn (of daarvoor misschien een extra-provisie moet worden gestort), en wat die onderwijzer zelf aanraadt? Schrijf me dan even het resultaat van het gesprek.

Ik sprak hier Malraux, die eerstdaags naar Madrid teruggaat. Chiaro wordt hier over een week verwacht. Verder weinig nieuws, d.w.z. wij zien niemand. Ik ben voortdurend in correspondentie met Indië, moest aan mijn schoonzuster schrijven (o.a. over de schoolgelden voor Gille), aan Adé Tissing over het huis... Tot lezen kom ik niet; wel heb ik nu zoowat het heele Land v. H. herzien. Blocnote zal je geworden zijn.

Wat doe je? Ik heb het gevoel dat je den laatsten tijd telkens kritisch naar me kijkt. Vind je dat ik te veel klets, dat ik te ijdel ben, te laf, of wat anders? Vandaag of morgen raak je het misschien nog heelemaal eens met Slauerhoff over mij; het is misschien maar goed dat ik afsjees. Ik had niet het gevoel dat het logeeren bij je deze keer heelemaal was als andere keeren, voornamelijk om een veranderd contact met jou. Maar misschien vergis ik mij, of was het mijn schuld, of de schuld van het te volle huis, of iets anders. Het doet er ook niet toe, als het fond niet verandert.

Het wordt nu een gek gevoel voor me, dat we over 3 weken aan boord zijn. Maar het idee nog even naar Brussel terug te gaan is wel erg prettig. Kunnen wij eventueel 3 dagen logeeren, d.w.z. 2 nachten?

Ik hoop dat je werkt naar believen en dat de beroerde schrijverij je ook weer lichter valt. Veel hartelijks, ook voor Atie en van Bep,

steeds je E.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie