E. du Perron
aan
A. Lehning

Brussel, 11 september 1936

Beste Müller-Lehning,

Het deed me oprecht genoegen, dat het adres je zoo goed beviel.4346 Ik had je nog in Amsterdam willen opzoeken, althans op de Bibliotheek,4347 maar vond zelfs daarvoor geen tijd. Wij werden en worden afgejakkerd, om allerlei dingen die nog geregeld moeten worden, want wij vertrekken vroeger dan wij zelf gedacht hadden, n1. op 13 October (uit Marseille).

Op het oogenblik zit ik weer in Brussel. Vanaf 16 Sept. a.s. weer in Parijs.

Ook dit gaat in groote haast.

Ik wensch je van harte het beste in Holland, of elders. Wees ook door Bep hartelijk gegroet, en geloof mij je

EduP.

Brussel, 11 Sept. '36.

4346Van een pension in Claix, bij Grenoble, dat DP had aanbevolen.
4347Van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, waar Lehning sinds december 1935 werkte.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie