E. du Perron
aan
G.O. Tissing

Brussel, 11 september 1936

Brussel, 11 September 1936.

Beste Adé,

Nu, het is zoo ver: wij vertrekken 13 October uit Marseille, met een boot van de East Asiatic, de Alsia. We zijn 6 November in Singapore; dus ik vermoed 8 of 9 November in Priok. Wil je Ferdy waarschuwen, als je zelf niet naar Batavia kunt? We zullen nl. de eerste dagen wel ‘hulp’ noodig hebben, vrees ik.

Wat het huis betreft, laat dus alles zoo geschikt mogelijk maken, en vooral zorgen dat er behoorlijk licht is; anders wordt het makkelijk melancholiek voor Bep. Wij hebben aan Erna geschreven (haar adres is Dagoweg 62, meen ik), maar zullen wel geen antwoord meer krijgen. Tegen 11 of 12 October gaan wij uit Parijs; tot zoolang is dààr ons adres.

Ik heb je door Querido 10 exx. Smalle Mens laten zenden en 10 exx. Land van Herkomst, een soort ‘werkkapitaal’ voor mij in Indië! Misschien moet je er wat voor betalen; wil je me dat zoo lang voorschieten? Wat de reparaties en andere installatietjes in het huis betreft, ik schrijf gelijk hiermee aan Erna dat zij je geld daarvoor moet geven, als je dat noodig hebt.

Nu, Dé, bij voorbaat dank voor alles wat je voor ons doen moet. Ik laat alles aan jou over. Voor half November om is, zien wij elkaar dus, als er geen ongelukken gebeuren. Ik ben erg blij van hier weg te gaan, maar voor Bep is het een heele waag en geen onverdeeld genoegen. Ik reken een beetje op jou ook, om haar, vooral in het begin, het leven in Indië prettiger te laten zien dan zij nu schijnt te verwachten.

Gelijk hiermee zend ik je ook - van hier, uit Brussel, ik zit hier nu weer voor Gille - 2 boeken over Deli-planters. Van Rubber is nu een film uit, die ook wel in Indië zal komen, als hij er nog niet is. Ik had graag jouw opinie over film en boeken; vooral wat je vinden zult van den échten planter, Kleian, interesseert me. Ik zal dat boek in Indië lezen, nu gaat het eerst naar jou.4348

Veel hartelijks, ook van Bep, steeds je

Ed.

4348J. Kleian, Deli-planter. Amsterdam 1936.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie