E. du Perron
aan
H.C. Kool

Brussel, 11 september 1936

Brussel, 11 Sept. 1936.

Beste Halbo,

Het was erg aardig van je, aan mij te denken. Ik was van plan je in Amsterdam op te zoeken en belde nog op naar de redactie, maar je was daar eerst na 9 uur 's avonds te spreken, werd mij meegedeeld, en toen vond ik den tijd niet meer. Ik kon je ook niet eerder schrijven, omdat ik heelemaal niet wist hoè ik over mijn weinige tijd zou moeten beschikken. Enfin... Ik neem dus hierbij afscheid van je, tenzij ik onverhoopt nog even naar Amsterdam zou moeten. Onze boot vertrekt 13 October uit Marseille.

Je hebt niet veel aan me gemist, want door het voortdurend menschen zien en steeds weer hetzelfde vertellen, was ik op het laatst niet veel meer dan een papegaai van mezelf.

Mocht je me nog een ‘adres’ op te geven hebben in Indië, graag. Maar vooreerst wil ik probeeren mij buiten de journalistiek te houden, zoowel om ‘sociale’ als om ‘artistieke’ redenen. - Tot ± 16 dezer ben ik bij Greshoff in Brussel, daarna weer bould. Murat 88, Parijs.

Het beste met je: slamat tinggal!4345 hartelijke groeten van je

EdP.

4345‘Goed verblijf!’
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie