E. du Perron
aan
H.C. Kool

Voorburg, 3 februari 1932

Voorburg, Woensdag.

Beste Halbo,2072

Ommezijds vind je een sonnet dat ik in Forum wil zetten en jou opdragen,2073 als je het goed vindt. Verder wou ik graag de volgende boeken nog hebben, die of bij jou of bij Blijstra moeten zijn:

1. La Révolution de février 1917.
2. Souvenirs d'un Commissaire du Peuple.
3. Lawrence and the Arabs.
4. Levensberichten, door Nico Rost.

Kan je die mij eens zenden? Of kom me hier eens opzoeken, dat zou ik erg prettig vinden. (Ik ben nu weer behoorlijk grieploos.) Maar waarschuw vooruit, anders ben ik misschien niet thuis.

Geef ook Blijstra mijn adres. Hier is het: Laan van Oostenburg, Voorburg-Den Haag. En laat wat van je hooren. Met hartelijke groeten, je

EduP.

De Vooruitgang.
 
Ze komen los, en niets zal hen weerstreven!
 
Van de paleizen kraait hun roode haan;
 
boven hun luizen waait de roode vaan;
 
de burgers smelten en de goden beven!
 
 
Voor deze stank en dommekracht: ruim baan!
 
Dit is de Menschheid aan zichzelf ontheven;
 
wie nu niet sterft, ontvangt het Nieuwe Leven:
 
zij zijn de Wereld, niets kan hen ontgaan!
 
 
En uit hun vrouwen met cementen kaken
 
komt (vide Marx) dan nog de Nieuwe Mens:
 
wel met een sekse, een soort van ziel, een pens -
 
maar gelijkvormig zullen zij hem maken!
 
 
...Tot uit zijn geestloos collektief gedrens
 
de Neo-Burgers revolutie braken.

2072DP ontmoette Halbo C. Kool (1907-1968) wschl. voor het eerst op 13 december 1931 in Amsterdam, door bemiddeling van hun gemeenschappelijke kennis R. Blijstra. Kool was journalist bij het socialistisch dagblad Het volk, en publiceerde daarnaast gedichten. Tot veelvuldige contacten zou het nooit komen. Toen DP in januari 1932 in Utrecht verbleef, vonden nog enkele ontmoetingen plaats.
2073Met wijzigingen gepubliceerd in GN 31 (1933) 4 (april), p. 289, evenwel zonder de opdracht aan Halbo Kool. (Vw 2, p. 116).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie