E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 3 augustus 1936

Parijs, Maandag 3 Aug. '36.

Beste Jan,

Veel dank voor je brief. Ik schrijf kort, omdat er hier van allerlei te doen valt. Die spaansche historie4327 zit mij ook ongelooflijk hoog, ook in verband met Malraux en de houding van de fransche regeering die gecarabineerd lullig is. Wij hebben nu haast, Bep en ik, om uit dit heerlijke Europa weg te komen. Ik laat mijn boeken nu inpakken; van 8-15 Aug. zijn we wschl. in Brussel (Boitsfort) en van 15 Aug-8 Sept. in Holland. Dan nog een maand hier (althans Bep, ik blijf misschien in Holland) en dan 13 October a.s. op de boot: de Alsia, een deensche boot, uit Marseille. Als je zeker 2 Sept. terug bent, zal ik je alsdan uit Holland schrijven, ook om uit te maken waar we elkaar terugzien. Misschien schrijf ik nòg eens. Geniet van Portugal, veel hartelijks voor jullie allen van ons 2, en geloof mij steeds je

E.

4327Vgl. ‘Blocnote klein formaat’. In GN 36 (1938) 1 (januari), p. 82-83 (Vw 5, p. 262-263).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie