E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 18 juli 1936

Parijs, Zaterdag 18 Juli.

Beste Jan,

Er valt weinig te melden. Wij zijn doende om, per correspondentie, iets in Holland te zoeken waar wij in Augustus een paar maanden kunnen doorbrengen, ook met Gille. Bep laat vragen of Atie haar brief (naar Nini's adres gestuurd) niet gekregen heeft. België zou nl. ook goed uitkomen, voor de goedkoopte.

Ik lees en ‘paracheveer’ mijn notities voor Gr. Ned. Ik wil je een pak achterlaten, dat de moeite waard is. Mijn stukje over Huizinga-Benda,4296 dat nu in Sept. komt, lijkt Bep en mijzelf nogal geslaagd. Benieuwd hoe jij het vinden zult, als je het in Sept. leest.

Ik hoop dat je in het rijk van Camoës goed zult werken. Over Camoës gesproken, van Slauerhoff krijg ik treurige berichten. Hij liet mij door Jany zijn nieuwe bundel zenden, en Jany schrijft dat hij nu onder handen is van Boudewijn v.d. Linde, in een Hilversumsch rusthuis, waar v.d. L. hem misschien wel 5 maanden liggende wil houden. Arme kerel!

Ik leef al ¾ in Indië. Als wij werkelijk in de bergen dat huis betrekken, ga ik een paardje koopen of huren, waarop ik iederen dag ga rijden: histoire de perdre mon bedon. Verder hoop en geloof ik dat ik goed zal werken. Ik las nu, met het oog op mijn militaire historie4297 nog altijd: De Kozakken van Tolstoï, Hadji Moerad, andere dingen van Tolstoï, van Ljeskov, van Lermontov; en ik ga Servitude et Grandeur van Vigny ook nog lezen. Ik wil eerst volkomen beseffen wat een officier uit die dagen was, alvorens mijn fantazie te laten spelen in die kringen.

Van Caffi krijg ik soms erg aardige brieven. Zoo'n man zou je mee willen nemen, bv. als Mentor voor het Alijntje!

Nu, Jan, meer weet ik werkelijk niet, zooals de kleine jongens schrijven die voor een verjaarsbrief aan Oma zitten. Ik wensch jullie véél plezier op reis, en aan Kees véél politieke stichting. Veel hartelijks verder van familie tot familie en van huis tot hotel + een hand van

steeds je E.

Ik hoop dat ik, voor ik afsjees, toch nog iets meer hooren zal over die novelle van je.

4296‘Benda-Huizinga of het standpunt der “clerken”’. In GN 34 (1936) 9 (september), p. 278-280 (Vw 5, p. 162-165).
4297In ‘De onzekeren’ zouden ook Napoleontische officieren een rol spelen, zoals Dirk van Hogendorp in de onvoltooide roman ‘Zich doen gelden’ (Vw 5, p. 509-552).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie