E. du Perron
aan
J. Greshoff

Amersfoort, 23 augustus 1936

Amersfoort, 23 Aug. '36.

Beste Jan,

Wat valt er allemaal te vertellen? Te veel en te weinig, vandaar mijn zwijgen. Ik ben ook nooit op dreef, zoo op reis. Eerst waren wij een paar dagen in Boitsfort, wat doodvermoeiend was, omreden Alain. Bep was ziek en moe, en ik was door die spaansche historie heelemaal uit mijn doen gebracht. Hier is het of alles weer in de wonderlijkste achterlanden plaats heeft; alsof het Holland niet aanging, alsof het ‘lot der wereld’ volstrekt niet daar beslist werd, en zoo ja, alsof het er dan nog geen bal op aankwam. Kortom, het is Holland en het hollandsche landschap in alle rust en afzijdigheid.

We zitten nu nl. in Amersfoort (‘Gedong Mampir’, Barchman Wuytierslaan 65), met Gille en Alain, in een paar gehuurde kamers, maar met een eigen meisje; alles zeer geschikt. Ik heb voortdurend slaap van de ‘zware’ lucht, want er is een prachtige tuin om het huis, een kompleet bosch, enz. We hebben hier nu al gehad: Menno en Ant, Henny en Rien, Cola Debrot, Gans, Adé Tissing (die alweer op weg naar Indië is), en we krijgen nog Vestdijk en de Willinks. Vanaf 1 Sept. ben ik bij Menno in den Haag gelogeerd, daarna (6 of 7 Sept.) ga ik nog even naar Amsterdam (voor Querido o.a.). Tegen 8 of 9 Sept. ga ik uit Amsterdam regelrecht naar Parijs terug, maar ik blijf daar niet lang; mijn bedoeling is eigenlijk om tegen 15 Sept. bij jullie te komen logeeren, allereerst om uitvoerig afscheid te nemen, maar ook met het oog op de te nemen maatregelen betreffende Gille.

Zou jullie dat schikken?

Gaat het door dat jullie 2 Sept. 's avonds in Brussel terug zijn? Schrijf me dan in ieder geval een paar regels naar het adres van Menno.

Wat er allemaal over ‘diepere’ dingen te vertellen valt, doe ik liever als ik bij je ben. Ik schrijf als niks.

Tot zoover dus. Veel hartelijke groeten voor de gansche famiglia, ook van Bep; en geloof me steeds je

E.

Als je dit pas de 30e in Southampton krijgt, kan je niet meer hierheen antwoorden. Van 1-5 Sept. p/adres Menno.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie