E. du Perron
aan
R.A.J. van Lier

Parijs, 21 april 1936

Beste Rudie,

Hierbij dan het resultaat van de correspondentie; ik vind het uitstekend zoo. Ik ben allerminst kwaad op Freddy, maar hij irriteert me ontzettend. Dat hij au fond een erg aardig iemand is, weet ik even goed als jij; al wat ik zou willen is dat hij nog eens de toon van zijn brieven in overeenstemming weet te brengen met zijn eigen aardigheid.

Dat mijn brief ‘eigenlijk langs hem heen ging’, ben ik zoo vrij grondig te betwijfelen. Mijn brief was nl. niets anders dan een reeks antwoorden op punten van zijn brief + een korte opmerking daar-achter. En ik geloof niet dat onduidelijk schrijven tot mijn vele fouten behoort.

Hartelijke groeten, ook terug aan Freddy, van je

EdP.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie