E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 22 april 1936

Parijs, Woensdag.

Beste Jan,

Ik ga morgen met Bep voor een week weg, wschl. naar Aix (om te kijken). Ik schrijf je nog een briefkaart. Dit in haast.

Ik kreeg wel proeven van onze correspondentie, maar geen blocnotes. Misschien zou het wijf Raedt kunnen begrijpen dat deze blocnotes een vaste rubriek zijn, - zooals haar notities over boeken bleven verschijnen als ze ‘par ailleurs’ een heele roman in Gr. Ned. liet afdrukken. Als die blocnotes worden uitgesteld, loopt de heele administratie daarvan in de war.

Denk je ook nog aan Vermeylen? Van diens oordeel over Gille hangt voor mij zeer veel af, en de heele beslissing over Gille zelf. Of is V. uit de stad?

Heb je L'Epi-Devolder opgebeld? Zend je me mijn lijstje terug?

Alles gewoon naar hier.

Hartelijke groeten en dank, steeds je

E.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie