E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Parijs, 28 januari 1936

Parijs, Dinsdag.

Beste Freddy,

Ik kreeg daarnet een groote teleurstelling. Mijn bedorven kop-uitgave van Multatuli (Elzeviers) zou eindelijk vervangen worden, en een boekhandelaar uit Arnhem zond me een volgens hem goed ex. voor fl. 15. Nu het hier is, merk ik dat het papier vol bruine vlekken zit; adieu illuzie, enz.!

Ik wil probeeren hem dit ex. terug te zenden, - en heb nu mijn door Tercinol bedorven ex. weer eens bezien. Ik merk daarbij dat vooral deel IV en deel X verpest zijn, en de Millioenenstudien (toegevoegd deel, ongenummerd). Verder zijn deel I (Havelaar) en deel III niet al te best, maar dat is misschien wel te verhelpen als ik het ex. over laat inbinden.

Nu hebben sommige 2e hands-boekwinkels vaak losse deelen van deze kop-uitgave (portret-uitgave) - groene deelen met een gouden kop van Multatuli op het kaft gestempeld - groene deelen, want er zijn ook roodachtig-paarse, maar die zijn nog ouder en komen dus slecht bij de rest - en als je die aantreft, kosten ze niets. Ik ben ook nog altijd bereid om een complete uitgave te betalen, mits niet al te duur en in werkelijk goede staat. Kan je niet voor mij op jacht gaan? In Amsterdam zou het zeker lukken

Ik heb ontzettend de smoor in, omdat het bericht van dien boekhandelaar - die nog wel een ‘bewonderaar’ van Ducroo is - mij erg blij had gemaakt. En daar ligt de rotzooi vóór me!

Dus, portretuitgave:

Deel IV (zijnde Ideën 2e bundel)
Deel X (zijnde: Verspreide Stukken, enz.)

deze absoluut noodig, en verder zoo mogelijk:

Deel I (Havelaar)
Deel III (Ideën 1e bundel).

Verder: Millioenenstudiën, eveneens in de kopuitgave. Dit is ook verpest.

Geef je niet te veel moeite, misschien lukt het zoo. Maar bekijk wel zelf de exemplaren, want ik voel er alleen voel als ze werkelijk frisch zijn.

Nog iets: heeft Rudie, of heb jij een Mythologisch Handwoordenboek dat je me kunt overdoen - of kan je er 2e handsch een voor mij vinden? Vooral niet te duur. Bel ook even H. Mayer hierover op, want ik schreef hem nu ook om die atlas.

Excuseer deze corvée-correspondentie. Hartelijke groeten van je

EdP.

P.S. - Een andere mogelijkheid is natuurlijk om die paar deelen (IV, X en Mill. St.) te laten ontvlekken. Maar ken je iemand die dat doet, en zou het niet te duur zijn? Informeer eens; ik kan je die dln. dan opzenden.

4056Feliciteer Rudie met zijn slagen4057 - en je mag mij feliciteeren met het slagen van Donkersloot, want ik heb daaraan meegewerkt!

4056Tekst op de klep van de envelop.
4057Cum laude voor zijn kandidaatsexamen geschiedenis te Leiden.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie