E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Parijs, 21 januari 1936

Parijs, Dinsdag.

Beste Freddy,

Dank voor je levendig verslag van de Sleutel-beweging verpersoonlijkt door Weissglas. Ik heb in Amsterdam nieuwe pogingen gedaan, hoewel al deze politiek mij meters de keel uithangt. Misschien komt er nog wat van; de rest gaat nu vooreerst tusschen Romein (een héél geschikt iemand) en Ter Braak. Maar er moeten vooral ‘namen’ in komen, en van zoo weinig mogelijk communisten. De vrees voor Moskou is soms wel erg ridicuul, maar hoe dan ook, ze bestaat; dus er moet rekening mee worden gehouden.

Ja, zoowel Disjecta M. als de 2 photo's ontving ik. Dank.

Ik kom er steeds moeilijker toe een brief van me te geven, excuseer dus ook dit onbelangrijke bulletin. Deze niet-epistelfähigkeit van me heeft niets te maken met goede of slechte gevoelens ten opzichte van Rudie of jou, ik gedenk jullie beiden met veel vriendschappelijkheid, eerder heb ik een gevoel dat niets het opschrijven meer waard is, althans niets van mij. En zeker niets van wat vroeger mijn plezier van uitwisseling-in-enveloppen uitmaakte.

Feliciteer Do Beynon van me en zeg dat ik niet anders kan doen dan haar artistieke keus toejuichen. Hartelijke groeten voor Rudie en een hand voor jezelf.

EdP.

Neen, die Mauritsen voor fl. 20. en fl. 10. zijn voor mij volstrekt onbetaalbaar! Dus je moet een ander slachtoffer vinden. - Iets anders: kan je mij een platen-atlas, duitsche publicatie of zoo bezorgen met reproducties erin van grieksche beelden, en vooral bustes van Homerus, Aeschylus, enz.? Je zou mij daar een groot plezier mee doen, vooral als je mij spoedig zou kunnen helpen. Misschien weet Rudie wel zooiets; je kunt ook H. Mayer opbellen en hem vragen mij zooiets te bezorgen: sommige duitsche uitgaven van dit soort zijn niet duur. Bij voorbaat dank.

Niet Thassilio von Scheffer voor fl.2.50., dat boek hèb ik.4049 Ik moet iets gewoners hebben, met kleinere reproducties (hoewel ze wel goed moeten zijn); en een uitgaafje dat ik kan verknippen. Misschien heeft Mayer wel iets tweedehandsch, of kan je makkelijk in een andere winkel slagen. Ik ben op het oogenblik vooral tuk op een goede buste (of een goed masker) van Homerus: de twee reproducties die in Von Scheffer staan, zouden ideaal zijn als ze niet zoo groot waren.

4049Thassilo F.H. von Scheffer, Griechische Heldensagen. Mit III Textabbildungen und 8 Kunstbeilagen. Stuttgart 1924.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie