E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 17 januari 1936

Beste Jan,

Ik ben doodmoe en met hoofdpijn direct uit Amsterdam, waar ik 2 dagen was, en uit Bergen, waar ik één nacht bij Jany logeerde, hierheen teruggekeerd en voel me nu nog niet frisch. Daarom haastig.

Maandag kom je dus hier? Spreek iets met ons af, als je dat wilt, bv. 's avonds hier eten, als jullie dat schikt. Maar zeg gerust als je liever dien eersten dag wat uitrust.

Neem je De Leemen Torens voor me mee? Ik zou eig. ook nog graag dat boek van dien vrijdenker zien, indertijd door Varangot in Gr. Ned. besproken, maar geef je daarvoor geen moeite.

Tot spoedig ziens dus. Veel hartelijks vooruit, ook van Bep.

Je E.

Ik vond hier, namens jou verzonden, een vertaling van Tsjip,4047 waar wel niets mee te doen zal zijn. Maar ik kan het aan Malraux geven voor N.R.F. Kans is er zoo goed als niet.

Parijs, Vrijdagavond.

4047Deze Franse vertaling van W. Elsschot, Tsjip is niet gepubliceerd.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie