E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 6 januari 19364040

Parijs, Maandag.

B.J. - Met roerende eensgezindheid stuurden Menno en jij dat stuk van De Kadt.4041 Het is uitstekend en er is, geloof ik, niets tegenin te brengen. Ik kan mijn stuk: ‘In de schaduw van het kapitalisme’ (over Benda-Huizinga) hierna wel in de pen laten. Over Menno is d.K. veel minder, en begint hier en daar op Dekker te lijken. Ratéërig enz. Hart. gr.

E.

Wist je dat je zoo'n mooie vrouw4042 bezongen had?

4040Prentbriefkaart: portret van Clémence Isaure (ca. 1460- ca. 1513).
4041Mogelijk J. de Kadt, ‘De deftigheid in het gedrang, Over wezen en waarde der Huizinga's’. In De nieuwe kern 2 (1935-1936) 4 (januari 1936), p. 97-111. Ook in J. de Kadt, De verdediging van het westen, Een bundel essays. Amsterdam 1947, p. 102-122.
4042‘Clèmence Isaure’. In J. Greshoff, Ketelmuziek. Brussel 1928, p. 24-25.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie