E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 28 december 1935

Parijs, 28 Dec. '35.

Beste Jan,

Hierbij de nieuwe reactie van Hellens frère. Zooals je ziet is hij geheel bijgedraaid. Ik heb hem nu een vriendelijk briefje geschreven met nogmaals een uitleg van wat ik noodig had (ouwehoer troef) en met 1500 frs. erin als eerste betaling. Als hij jou erover spreekt, zeg dan dat je niets weet van wat hij krijgt of niet krijgt; dit in verband met wat hij in zijn vorig schrijven openbaarde.

Ik hoop alleen dat ik nu niet te lange brieven van hem krijg. Wie zou die ‘auteur flamand-néerlandais de langue assez pure’ zijn? Toussaint van Boelaere? Firmin van Hecke? Urbaaf?? Het is beter dat hij jou als vraagbaak neemt, desnoods telefonisch. Maar het komt er niet erg op aan als hij alleen maar wat foutjes maakt.

Enfin, dat is dan dit karweitje voorloopig geschikt. Ik ben benieuwd wat er ‘uiteindelijk’ van komt en of Ducroo werkelijk nog eens in een fransche uitgave voor ons zal liggen. Sommige dingen zal ik wel moeten omwerken.

Ik ben vandaag iets ‘vitaler’ dan gisteren en eergisteren, heb ook iets beter geslapen. Alle heroïsmes hangen goddome af van dingen als slaap en goede werking van schild- en andere klieren! Ik lees nog steeds de Ilias vertaald door den Graaf (of De Graaf) van het Eiland.4032

Hartelijke groeten van je

E.

4032DP las de Franse vertaling van C.-M.-R. Leconte de Lisle (1818-1894), L'Iliade. Parijs 1866.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie