E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 27 december 1935

Parijs, 27 Dec. '35.

Beste Jan,

Van den zure heb ik nog geen antwoord, ofschoon mijn brief aan hem gelijk met die aan jou ging. Hij is nu wschl. sijknijdig, knijpt zijn vrouw, fulmineert over hollandsche auteurs, etc. Misschien dat wij morgen tòch nog tot een vergelijk komen?....

Wat je van Menno zegt is toch wel erg overdreven. Menno heeft die advertentie onder zijn stuk gezet, met als onderschrift ‘Advertentie uit het Nieuwsblad van den Boekhandel’. Dat was dus een kleine verneukerij, die onnoodig was, dat ben ik met je eens, maar op zichzelf niets ergs. Een suffert of sluwert van de drukkerij heeft op de revisie het onderschrift laten wegvallen. Daarvoor zijn nu papiertjes gezonden aan de abonné's. Ik dacht dat je er ook een had ontvangen.

Maar hoe dan ook: de sop is de kool niet waard. We hebben ons al genoeg nijdig te maken over werkelijke flapdrollen en smeerlappen, om het ook niet nog te worden vóór n'importe welke uitgever of uitgeverscollectie tégen een vriend. Menno zelf was zeer nijdig over het wegvallen van zijn onderschriftje.

Ik slaap niet en word gekweld door allerlei gevoelens van onmacht, dat er toch van alles niks terecht zal komen: van Indië, van de toekomst van Gille (over wie ik een execrabel rapport kreeg), over het mislukken van Ducroo's vertaling misschien, of van mijn volgend boek, enz. enz. Ik voel ook absoluut de terugslag van de rot-zooi waarin ik Chiaromonte en Caffi zie, enz. enz.; ik voel me een PRUL dat ik mezelf en mijn vrienden niet kan helpen. Had ik Gistoux nog maar, met een kwart van wat mijn moeder mij voorspiegelde. Enfin, dit alles is geouwehoer en zal ook weer voorbijgaan, maar op het oogenblik ben ik net als jij ‘in de neer’. De arme Bep heeft het soms moeilijk met me; gelukkig is het een engel in liefheid, die zich al een week met het beste humeur uit de slaap heeft laten houden. Ik slaap, sinds dagen en dagen al, van ± 2 uur tot 8, Bep van ± 12 uur tot 6, want dan schreeuwt Alain. En dit is het maximum, dus we voelen ons goed suf, aangezien wij nog niet behooren tot de grijsaards die zich aan 4 uur slaap dik eten. Wij moèten 8 uur hebben om ons mensch te voelen!

Enfin, enfin, laat ons het over interessanter dingen hebben.

Heb jij je stuk over Napoleon en de scribenten van zijn tijd in Het Vaderland gezet? Zoo ja, dan kan het mijne alleen in Gr. Ned. Zoo niet, dan wil ik het aan Menno aanbieden (als apart artikel, niet over fransche letteren). Antwoord hierop dus even.

Later beter. Wij verheugen er ons ook erg op jullie over ± 3 weken hier te zien. Maar die verbinding lijkt naar nikske in de praktijk, al is het op papier wel aardig. Duurt uren!

Veel hartelijks van je

E.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie