E. du Perron
aan
H. Marsman

Le Roselier-en-Plérin, 30 november 1935

B.H. - Hier is een boek dat je misschien met profijt kunt inkijken als je die Nietzsche-studie van je maakt: Le Progrès de la Conscience dans la Philosophie occidentale door L. Brunschvicg (Franschman!) Volgens Benda staat daarin een uitstekend exposé over de hegeliaansche en nietzscheaansche theorieën zooals ze in de politiek van nu worden toegepast.

Ken je eig. La Trahison des Clercs van Benda en Réflexions sur la Violence van Sorel. Het zijn 2 boeken die je absoluut lezen moet in dezen tijd. Benda geeft het clerkenstandpunt tegen het temporeele: dus de rechtvaardigheid - véél beter dan Huizinga, Schaduwen v. Morgen, ofschoon je dat, gegeven Holland, ook maar moet inkijken. - Er is een vervolg op de Trahison, in antwoord op het antwoord van de van verraad betichte clerken (zoowel van rechts, als van links, als van de philosofen): La Fin de l'Eternel. De 2 zijn van belang, en uitstekend geschreven. Sorel las ik nog niet, maar deze geweld-theorie is een soort gids geweest zoowel voor bolsjevisten als fascisten. Dus precies de tegenstelling v. Benda.

Tot later. H. gr. van je

E.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie