E. du Perron
aan
H. Marsman

Le Roselier-en-Plérin, 27 november 1935

Le Roselier, 27 Nov. '35.

Beste Henny,

Je preek kwam prachtig op tijd: ik had nl. net een stuk voor de antifascistische studenten geschreven, in oratorischen en fellen stijl. Behoefte mij definitief tegen dat ploertendom uit te spreken en meteen een goede plaats in te nemen op de zwarte lijst van Volk en Vaderland.3945

Hierna ben ik dus extra-gevoelig voor alles wat je zegt. Je hebt 100 × gelijk, en het is of ik Bep hoor. Ik heb dan ook maar één ding te zeggen: in principe aanvaard ik je programma geheel en al, die richting moet het uit met ons allebei, ja, ja, en ja! In de practijk - kom, laat ons hopen!...

Maar wat ik nu eenmaal geschreven heb, moet ook maar ‘in het licht’. Ik merk trouwens dat het steeds beter wordt naarmate we ‘nu’ naderen, en uit het begin heb ik nog 6 à 7 vrij groote stukken verwijderd. Alzoo - lààt ons er het beste van hopen! - Ik vroeg je al, die stukken aan Vestdijk te geven, maar vóór 7 Dec. Kan je ze hem niet zenden als je hem niet eerder ziet?

Wat je erover zegt, is zeker heel juist. Maar er is iets geks met mij: nadat ik dit geschreven had, kreeg ik lust de heele sovjet-literatuur weer te gaan onderzoeken, met de bedoeling die kerels nu te lezen zooals ze gelezen wìllen worden, d.w.z. met terzijdestelling (voor zoover mogelijk) van mijn ‘allerindividueelste lezersstandpunt’.

Hedda vindt Bep lang niet slecht; ik voel er ook veel voor.* Zeker stukken beter dan Vera of Slava. Maar dan moet je het in A.M.B. veranderen; wat natuurlijk best kan. Een andere vraag is: kan je het niet een titel geven die geen vrouwenaam is? dàt doet zoo ‘ouderwetsch’. - Portrait in a Mirror heet een roman van Charles Morgan (van The Fountain, dat in Holland speelt, zéér bewonderd door Van Eyck). Zelfportret lijkt mij erg ongeschikt, gegeven den tijd. Eigenlijk valt àlles dus niet mee!... Noem Vreede ‘Beernink’ of zoo.

Stols gaf me voor Serena fl. 25.-, dus voor het geld hoef je het niet te doen. Maar met jou is hij minder ‘bevriend’ dan met mij, dus je kan hem allicht iets voorstellen; maar misschien is Kafka te weinig voor een grooter publiek. Fermina is nog niet uit; natuurlijk zend ik je een exemplaar.

Ik dènk dat je met fl. 180. voor twee kunt leven in Aix; beter zelfs dan in Holland. Maar om dat zeker te weten moeten we het hebben geprobeerd. We gaan binnenkort eens kijken en logeeren bij Noth, die daar best tevreden is en er goed werkt (er is een uitstekende bibliotheek en Noth is met den bibliothecaris goed bevriend). Als de stad meevalt, zal ik je schrijven; het is wel een aardig idee om daar samen te ‘koloniseeren’ vóór wij naar Indië gaan. Ook Kelk woont daar in de buurt,3946 - en gelukkig ook niet tè dicht bij. Weet je dat hij over boeken schrijft - en lang niet slecht (ik zeg dit ofschoon hij van Ducroo niet veel hebben moet!) in de Prov. Overijsselsche en Zwolsche Courant? Je zou ook zoo'n baantje moeten hebben, het ongeluk is alleen dat je dan van hollandsche boeken niet afkomt, wat je bijna als conditie stelt.

Tot zoover. We gaan 2 Dec. naar Parijs terug. Hierbij, om je te amuseren, toch een stukje van Menno over Jo Küller,3947 in het ‘verkeerde genre’ dus, maar ik heb er toch mijn portie laag plezier aan gehad!

Hartelijk dank voor al de moeite die ik je gaf, groeten ook van Bep en aan Rina, een poot van je

E.

P.S. Serena is bij een eerste lezing erg aardig; bij een herlezing merk je hoe goed het is en hoe subtiel de charme ervan. Overigens, ça ne casse rien, maar dat wil het ook niet en niet à la Mauriac (die het trouwens wèl wil op zijn Roomsche manier).

Ik las hier Een Hollandsch Drama. Ongelooflijk goed en het beklemmendste boek dat V. Sch. ooit schreef. Zeker even sterk als De Waterman.

3945Volk en vaderland, Weekblad der nationaal-socialistische beweging in Nederland (1933-1945).
*Voor ons beiden geldt: als het een losse naam moèt zijn!
3946C.J. Kelk woonde sinds 1934 in Cagnes-sur-Mer.
3947‘Der Zauberberg incognito’. In Het vaderland van 24 november 1935 (ocht.). Over Jo van Ammers-Küller, Prins incognito. Amsterdam 1935.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie