E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Parijs, 12 november 1935

Parijs, 12 Nov. 1935.

 

Beste Freddy,

Dank voor kiekjes en droomrelaas - de droom zelf was heel treffend.3926 Dank ook voor de beschrijving van het Van Eyck-sermoen, dat ook Greshoff mij al had gegeven. Van Eyck, dien ik in Bergen ontmoette,3927 leek mij een zeer sympathiek mensch, al is hij een slecht schrijver en misschien een nog slechter spreker. Heet de jongedame Jette Frijlink?3928

In De Korte Baan hebben Marsman en ik moeten schipperen terwille van het ‘volledig beeld’. Maar de novelle van het mensch Raedt is lang niet slecht (door mij ontdekt tusschen een hoop rotzooi), en zeker van het beste soort dat een hollandsche vrouw weet te schrijven. Jeanne van Schaïk, die anders veel meer talent heeft dan Raedt, is hier nogal zwak. De slechtste bijdragen zijn die van Helman en vooral Den Doolaard. Last is beter dan ooit elders, al blijft het tenslotte ook een bijdrage voor Nash3929 of zoo. Nijhoff is uitstekend, ondanks de haagsche aanstellerij van het begin. Maar waarom zou je het boek koopen?

Ik ben hard werkende aan ‘blocnotes’ van allerlei soort, waarin ik heelemaal opga. Boucher wil er een boekje van 8 vel van uitgeven, en als dat succes heeft misschien nog een boekje. Querido zou willen dat ik het heelemaal niet uitgaf, en verstrekt daarvoor de fraaiste argumenten.

Vrijdag a.s. ga ik naar Bretagne; adres Hôtel du Manoir, Le Roselier-en-Plérin, par Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). Ik blijf daar ± 14 dagen, om nog meer te werken!

Hartelijke groeten van je

je EdP

P.S. - Weet je dat er een antifascistische studentenbond is met een orgaan, De Sleutel? Is dit niet een mogelijkheid om iets behoorlijks tegen die cloaak-heroën van de N.S.B. op touw te zetten? Licht mij eens in. Zijn Rudie en jij lid? Ik hoop het.

3926Battens moeder schoot in een droom DP te hulp bij zijn in Het land van herkomst gedroomde strijd tegen de notarissen (zie Vw 3, p. 196-197) door hem in een diep bord rijst te laten ontkomen.
3927In september 1935 ten huize van Roland Holst.
3928H.C.A.F. Frijlink (geb. 1914), vriendin van Batten.
3929Nash was een populair Engels magazine.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie