2703. Aan H. Marsman: Parijs, 29 oktober 1935

Parijs, Dinsdagavond.

Beste Henny,

Jullie zijn nu dus weer terug? Brengt het verandering in je ‘optiek’?

Loisy is niet slecht, Renan is goed; hierbij overigens een lijstje van boeken941 in een speciale serie over christianisme verschenen. Verder schijnt de literatuuropgave van Salomon Reinach in Orpheus (historie van alle religies), bij Hachette uitgegeven, zeer goed te zijn, zoodat je daar verder kunt zien als er een speciaal onderdeel is dat je interesseert. Wat beteekent deze belangstelling eigenlijk? Ga je een roman schrijven om Quo Vadis? te verslaan?

Ik ontving eindelijk De Korte Baan. Ziet er best uit. De inhoud ook, - voor wie niet al te diep kijkt.

Van Querido een brief gehad, dat hij mijn blocnotes niet wou uitgeven, after all. Ik was met Boucher zoowat klaar, maar zond hem, op zijn verzoek, eerst de copy; dat moet volgens mijn contract. Hij wil het niet uitgeven, best. Maar hij houdt een idioot sermoen, omdat hij zou willen dat ik dit ook niet bij een ander uitgaf. Ik weet niet welk macchiavellisme hier achter zit, maar zijn brief heeft me ditmaal op de zenuwen gewerkt, en ik heb hem daar blijk van gegeven in mijn antwoord.942

Ten slotte zou een schrijver zich, voor deze heeren, diep moeten gaan schamen voor zijn schrijversschap en - voor zoover de gewone commercieele logica niet meer volstaat - zich moeten toeleggen op de hoogere meditaties van den uitgever. Overigens, hierbij zijn brief. Na lezing graag terug.

Ik wil nu voorloopig niets meer met hem te doen hebben, ook niet voor vertalingen of zoo - helaas zond ik hem een paar dagen geleden het boek van Guilloux, dat hij overigens ook wel ketsen zal. Nu krijgt hij alleen nog maar mijn volgende ‘roman’, als ik daaraan toe ben.

[p. 452]

Stuur je mij een ex. van je Immoralist?943 Ja, het zou aardig zijn als je Gide een ex. stuurde met een paar regels erin. Adres: gewoon N.R.F.

Hartelijke groeten onder ons vieren, en ook van Jan Greshoff die nu hier is

Je E.

941Dit lijstje is niet teruggevonden.
942Deze brief is niet teruggevonden.
943Zie 2454 n 2 en 2636 n 1.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie