E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 6 september 19353868

Parijs, Vrijdagav.

Beste Jan, Dank voor je berichten. Ik zal probeeren Eemans te spreken; maar die mevrouw misschien toch ook?3869 - Zondagavond zijn we bij Maasland, we hebben nu zelfs plaatsen in de trein. - Ik ontving daarnet Gr. Ned. en walg nog van de laatdunkende pooverheden die het mensch De Canter over Cola Debrot schrijft.3870 Als er eens een goed debuut in Holland is, dan gaat het in Gr. Ned. in handen van zoo'n wijf; men kan er trouwens zeker van zijn dat alles wat een beetje goed is, in Gr. Ned. gekraakt wordt. Verander dàt in ieder geval. Deze Shakespeare (Z.O.Z.) lijkt me die van de De Canters. Tot ziens!

Je E.

3868Prentbriefkaart: portret van William Shakespeare.
3869Mevr. Chandler.
3870In GN 33 (1935) 9 (sept.), p. 326 besprak Eva Raedt-de Canter in de rubriek ‘Literatuur’ Mijn zuster de negerin van Cola Debrot.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie