E. du Perron
aan
A.C. Willink

Parijs, 4 september 1935

Parijs, 4 Sept. '35.

Beste Carel,

Als alles goed gaat, gaan Bep en ik + wicht in Boitsfort, bij Brussel, logeeren bij Dr. Maasland, III Avenue de la Forêt, van 8 tot 15 September. Daarna kom ik in Holland en ga daar ‘zwerven’ (Den Haag, Amsterdam, Bergen, Utrecht, Haarlem - bij mijn schoonzuster) en wat dies meer zij. Ik hoop je dan te zien, en ook je nieuwe woning. Is Debrot dan ook al uit Curaçao teruggekeerd?

Nu iets anders: ik kom wschl. met een italiaanschen vriend van me,3865 die van de reis gebruik wou maken voor een soort reportage. Denk je dat er kans is om foto's te krijgen, voor Voilà,3866 van de bordeelen in Amsterdam of iets dergelijks. Ook andere ‘pittoreske’ dingen, maar nu eens geen molens en Volendammers, meer ‘verborgen’ dingen, en liefst wat prammen, voor het publiek hier. Kan je iets bedenken? - foto's van die huiselijke ramen aan de gracht zijn wel het meest gewenscht, maar dan moeten de dames wat décolleté vertoonen. Ken je misschien de een of andere ‘kunstfotograaf’ die zulke foto's kant en klaar heeft? (Verbonden aan Het Leven3867 of zoo.) Informeer eens, als het niet te veel tijd kost, en schrijf me dan naar bovenstaand adres.

Als ik in aantocht ben, hoor je natuurlijk nader.

Bep en zoon gaan weer naar Parijs terug, je ziet me dus alleen. Hoe gaat het nu met jullie 2 op de nieuwe basis? Is Wilma gelukkig en ‘bevrijd’?

Veel hartelijks van ons voor jullie, een hand van je

E.

3865Nicola Chiaromonte.
3866Frans weekblad met foto-reportages en verslagen.
3867Nederlands geïllustreerd weekblad.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie