E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Parijs, 12 juli 1935

Parijs, 12 Juli.

Beste Freddy,

Even vlug, tusschen vertaalwerk door (nog steeds Fermina).

Dat stuk van Kloos over zijn grootvader3810 was inderdaad onovertrefbaar; schreef ik je er al niet over? Gisteren kreeg ik van mevrouw Kloos verzoek om een portret + wat biografische aanteekeningen voor een kalender met auteursportretten in koperdiepdruk!3811 Ik heb maar toegegeven... als je dus veel van die kalenders koopt kan je me nog aan iedereen cadeau geven.

Ik wou dat ik met je praten kon, om de stijl van je art. te bekijken, samen; bij het overlezen merkte ik nl. dat de heele eerste blzij bestond uit op de gekste manier, d.w.z. lukraak, aan elkaar geschroefde zinsdeelen, in den trant van: ‘Een hond in zijn jeugd gehad hebbende, was hij op zijn 21e jaar student te Leiden.’ Ik raad je aan om auteurs te lezen die eenvoudig en helder formuleeren: je hebt een neiging naar het wazig-subtiele (dit nu slaat op het fragment in Forum) die je bepaald moet bestrijden. Je schrijft op het oogenblik lukraak naar halfverteerde literatuur* van anderen; bij de herinne-ringen gaat dat nog wel op; men denkt: ‘hij wil het nu eenmaal zoo’, maar in zoo'n kritisch artikel wordt het onthullend als een onvoldoende samenwerking tusschen je ‘vorm’ en je gedachtengang. Ik kan overigens over het fragment niet goed oordeelen, omdat het ongetwijfeld een minder goede indruk geeft dan het geheel. Toen ik het geheel las, trof het mij tenminste als veel meer ‘de moeite waard’. Maar toch zeg ik je hierbij graag nogmaals dank, dat spreekt vanzelf.

Ik geloof overigens - eerlijk gezegd - dat je beter doet dit alles om te werken tot een verhaal, liefst in de 3e persoon. Misschien kan je het vermengen met je plan over die 3 liefdes; er dezelfde ‘jongeman’ van maken. (De titel in Forum was erg ‘gemakkelijk’.)

Er staat veel aardigs in wat je schrijft, maar je zult hard moeten werken (als bijna iedereen trouwens) voor het goed wordt. Ik heb ontzettend gewerkt aan Een Voorbereiding - eig. meer dan 4 jaar - en het is nog het slechtste geworden van wat ik schreef; denk dus niet dat dit alles het ontmoedigende gepraat is van den ‘arrivé’; integendeel, ik zeg je dit zoo kameraadschappelijk mogelijk. ‘Moderne’ auteurs, genre Tinan, lijken mij voor wat jij te veroveren hebt in de kunst (term van Malraux) absoluut de pest. Diderot, Stendhal, Mérimeé, Stevenson, en dgl. voor jou.

In de Piscine Molitor3812 ben ik tenslotte niet terecht gekomen, want het bleek maar een smal strookje water te zijn, weliswaar verlokkend blauw, maar zoo omgeven door al te gezond vleesch, dat ik mij angstig verwijderd heb.

Dank voor de krantenknipsels: die 2 over Indië. Het ziet er banaal genoeg uit, op deze manier, maar toch...

Mijn erotische verzen ben ik vergeten. Maar hier is een limerick - ook indisch - in ruil voor de aardige die je mij zond:

 
Een heer van Panaroekan,
 
Die trof bij zijn vrouw bezoek an.
 
De zaak leek hem verdacht,
 
Want 't was na middernacht,
 
En 't bezoek had niet eens een broek an.

Hartelijke groeten, ook aan Rudie, van je

EdP.

3810In ‘Naar aanleiding van Johann Wolfgang von Goethe’ in De nieuwe gids 50 (1935) 6 (juni), p. 600-601 weidde Kloos uit over de welgevulde bibliotheek van zijn grootvader.
3811In 1936 verscheen bij Kruseman in Den Haag onder redaktie van Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe een kalender met schrijversportretten, o.a. van DP.
*(misschien is beter: naar in je geheugen sluimerende vormen)
3812Een zwembad, gelegen aan de Avenue Porte-Molitor, vlakbij de Bd. Murat.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie