E. du Perron
aan
H. Marsman

Parijs, 26 juni 1935

Parijs, 26 Juni.

Beste Henny,

Ik stond op het punt ingesloten briefkaart3781 te verzenden toen er een groote lijst kwam van namen, beteekenende een protest-actie voor jou tegen de Maatschappij. Menno, Greshoff, Bep, Antonini en Jef Last hebben die omgaand mee-onderteekend. Zoowel Menno als Jan waren daarop van meening dat ik voorloopig géén stuk moest schrijven, wat mij zelf ook zoo voorkwam. Misschien bereikt het protest iets; en als die menschen door een nieuwe publicatie in alle bladen aan de kaak gesteld worden, zijn zij veel meer gepest dan door een verachtelijk stukje van mij. Bovendien hoeft van dit stuk niet geheel te worden afgezien; maar daar ik de lijst ook onderteekend heb is het dwaasheid om de menschen die het initiatief tot deze actie namen (Van der Meulen en Raderm. Schorer o.a.) er min of meer mee te dwarsboomen. Menno heeft verder nòg een plan, als deze actie3782 niets oplevert, dus...

We zijn doodop van het Congres. Lees er Menno op na in Het Vaderland.3783 Bep schrijft vandaag nòg een stuk,3784 want na Menno's vertrek, dus gisteren en eergisteren, is het nog boeiend geworden. Ik schrijf je later beter. Ik ga nu hard werken aan het schikken en noteeren van al mijn ‘gedachten en indrukken’, die ik binnenkort denk te publiceeren (in Forum?)3785 onder den titel: Waarom ik geen Communist ben. (Dit kan nog veranderd worden.) Over het algemeen was het een écoeurante bedoening.*

Ik stuur je alle uitknipsels voorloopig terug. Ook Lorre van Dekker (dat we dus nemen) en het verhaal van Karel Leroux, dat ik wel goed vind. Stort ga ik nog goed ‘bestudeeren’. Kan je mij zijn volledig adres bezorgen?3786

Later meer. Ik moet 100 dingen doen, ben o.a. gevraagd om secretaris voor Holland te worden van het Comité de Vigilance des Intellectuels Antifascistes3787 (onder leiding van Paul Rivet, Alain en Paul Langevin) dat althans met Moskou niets te maken heeft. Ik vind niet dat ik weigeren kan, al zou ik het - vooral na dit congres - wel erg graag doen.

Veel hartelijks, ook van Bep en aan Rien, een hand van je

E.

3781Mogelijk 2572.
378281 Nederlandse en Belgische schrijvers, intellectuelen en kunstenaars ondertekenden het protest in Het vaderland van 29 juni 1935 (av.).
3783‘Schrijverscongres te Parijs’. In Het vaderland van 24 (av.) en 25 juni 1935 (av.).
3784Verschenen in Het vaderland van 28 juni 1935 (av.). Ter Braak had de laatste twee dagen van het congres niet meer bijgewoond.
3785‘Blocnote klein formaat’. In Forum 4 (1935) 10 (oktober), p. 984-997 en 12 (december), p. 1208-1218 (Vw 2, p. 666-674 en Vw 5, p. 67-68, 72-73, 93-94, 115-119, 125-127).
*Spreek hierover niet te veel, en vooral niet met menschen als Dekker, die ook maar politieke kankeraars zijn.
3786Maurice Roelants stuurde mij een fragment uit zijn onuitgegeven roman - totaal onbruikbaar.
3787Het comité was 4 maart 1934 opgericht en telde medio 1935 ruim 8500 leden. In navolging hiervan werd in 1936 in Nederland het Comité van Waakzaamheid opgericht met Ter Braak als secretaris.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie