E. du Perron
aan
E.P. van Lokhorst

Parijs, 26 juni 1935

88 boulevard Murat.

Zeer geachte mevrouw Van Lokhorst,

In antwoord op uw schrijven3780 moet ik u mededeelen dat ik absoluut niets heb, - althans niets dat onuitgegeven is. Een teekening of caricatuur bezit ik evenmin: het portret door Van Uytvanck, dat voor beide kan doorgaan, lijkt mij, door de groote ‘kunst’ die eraan besteed werd, minder geschikt, en bovendien, het zou geen zin hebben dit conterfeitsel af te drukken zonder bijgaande ontboezeming. Ik vrees dat ik u dus zal moeten teleurstellen; al is hier werkelijk geen enkele booze bedoeling bij mijnerzijds.

Met vriendelijke groeten, ook van mijn vrouw, uw dw.

EduPerron

L.E.,

Het gaat mij, mitsgaders mijn zoon van 10 weken, uitstekend. Misschien zien we elkaar nog eens in Parijs?

Hart. gr.

Bep

Parijs, 26 juni.

3780Emma Pauline (Emmy) van Lokhorst (1891-1970) had DP om een bijdrage gevraagd voor het jaar boek Kristal, Letterkundige productie 1935. Op p. 159-164 verschenen fragmenten van Blocnote klein formaat (Vw 2, p. 612, 667-668, 737-738, 743-744, 746 en Vw 5, p. 66, 70, 72).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie