E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 16 juni 1935

Parijs, Zondag.

Beste Jan,

Die geschiedenis van de Mij3762 is ook even verkwikkend als verwacht! Voor mij is dit alles één wereld van smeerlapperij. Zoo zijn ze; wat willen wij anders? Ik zou vroeger een stuk hierover geschreven hebben, nu zal ik het misschien toch nog doen, maar de overtuiging is er uit.

Overigens is de rol van Jan de Vries, volgens de lezing in Het Vad. (de eenige die ik las), pràchtig! Deze man heeft de kans gehad om, toen de stemmen staakten, de balans naar de goede zijde te laten doorslaan en - over Henny spreek ik nog niet eens - zijn Mij te behoeden voor een vuiligheid. En wat doet deze man? Hij gaat onderscheiden! Persoonlijk is hij tégen de vuiligheid, maar als voorzitter moèt hij er voor zijn. En hij wordt subliem, negeert vol zieleadel zijn persoonlijke overtuiging, om in functie de overwinning te geven aan de vuiligheid. Dit is precies waar Multatuli zijn leven lang tegen gevochten heeft, en dit is Olland. Ik vind het beneden alles en die mijnheer De Vries een fluim, excuse me.3763

Een andere vraag is of Henny dit geld nog had kunnen aannemen, ook als hij het - zóó - gekregen had...

De benoeming van Simon was mij onbekend.3764 Maar als hij in deze omstandigheden en na dit bewijs van het gehalte van de troep die hem uitnoodigt, er toch in gaat zitten, is hij ook een fluim en anders niet. En ik zal zoo vrij zijn mij in mijn persoonlijke verhouding tot hem daarnaar te gedragen.

De vergadering met de Vlamingen heeft plaats gehad. Vic van Vr. is voor schipperen (wil Virginia in De Vrije Bladen zetten). Vestdijk was op de Veluwe. Menno wil weg, maar Zijlstra heeft gezegd dat Forum niet doorgaat als hij of Maurice eruit gingen; en hij aarzelt nu omdat Forum het bestaan is (letterlijk en figuurlijk haast) van Vestdijk. Hij heeft dus uitstel gevraagd om Vestdijk te raadplegen. - Overigens, als Virginia toch opgenomen wordt, gaat de heele vlaamsche redactie eruit, ook Walschap en Herreman, heel solidair. Ik schrijf Menno met gelijke post dat ik in ieder geval geen letter meer in Forum zet als Virginia er niet in komt. Ik vind dat Forum beter barsten kan dan voortgaan onder de katholieke overheersching.

Dank voor de attentie om het doodsbericht van mijn oom Frits op te plakken. Hij was een alleraardigste vent, vroolijk, royaal, en erg geborneerd, d.w.z. in oudere ideeën verkalkt: ‘Landrechter met ongezouten straffen’ en erg ‘oud-sabreur’. Hij is 79 geworden, en zijn historie (die niet in Ducroo voorkomt) is prachtig; vertelde ik je die al eens?

Tant mieux als Nijkerk niets tegen mij heeft, want ik vind hem erg sympathiek: eerlijk, enthousiast, eenvoudig, en wat je maar wilt. Het spijt me alleen dat de omstandigheden zoo zijn dat ik telkens van hem wegga zonder afscheid te nemen, wat op onhartelijkheid van mijn kant kan lijken. Zoo bv. laatst in Brussel. Maar met ‘bedoelingen’ heeft dit niets te maken; ik heb nooit anders dan prettige gevoelens als ik hem zie.

De komst van P.-G. van Hecke als uniek vlaamsch auteur is een ‘vaste rigolade’. Maar enfin...

Tot Donderdag dus. Met welke trein kom je? Neem een taxi tot hier, want het is voor mij een eindelooze reis naar het Gare du Nord. Met Menno bepraten we een en ander dan wel.

Hartelijk je E.

Ik merk dat jij mij dit alles ook al schreef! Maar tegelijk kwam een brief van Menno.3765

3762De Commissie voor schoone letteren had het bestuur van de Mij. der Ned. Letterkunde voorgesteld de C.W. van der Hoogtprijs 1935 uit te reiken aan Marsman voor diens bundel Porta Nigra. Het bestuur onder voorzitterschap van prof. Jan de Vries legde dit advies naast zich neer uit ongenoegen over een stuk van Marsman in De groene Amsterdammer van 11 juli 1931, waarin deze het advies van de letterencommissie om de aanmoedigingsprijs in dat jaar aan de 57-jarige Van Schendel toe te kennen, ‘een infaam, gearriveerd rotstuk’ had genoemd. Tegen de houding van het bestuur rees verzet, maar een motie van afkeuring, ingediend door prof. dr. J.J.L. Duyvendak werd op de vergadering van 12 juni 1935 verworpen met 45 tegen 39 stemmen. Ter Braak lichtte de gang van zaken toe in ‘Marsman niet prijshoudend’, Het vaderland van 13 juni 1935 (av.).
3763Prof. De Vries was een oude Arnhemse vriend van Greshoff.
3764Vestdijk had zojuist zijn benoeming tot lid van de Mij. der Ned. Letterkunde aanvaard.
3765Zie Bw TB-DP 3, p. 222-224.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie