2568. Aan H. Marsman: Parijs, 16 juni 1935

Parijs, Zondag.

Beste Henny,

Ik merk vandaag pas, uit een toevallig nr. van Het Vaderland en een briefje van Jan, welk ‘drama’ plaats heeft tusschen jou en de Mij van Onbenullen. Het is pijnlijk om die fl. 1000.-, natuurlijk. Maar het wordt haast verkwikkend zooals dit tuig zichzelf bloot geeft en het bewijs levert dat men het nog te hoog heeft aangeslagen toen men het uitschold. Het is ook verblijdend wat de uitwerking van het geschreven woord betreft: vier jaar hebben ze dus rondgeloopen, die 39 nullen, met dat onverteerde proza van jou in hun maag. En nu, ondanks de grootste krachtinspanning van hun eigen soort om edel te zijn en, zooals hun legende het dan toch wil, min of meer ‘hoog te staan’, het is hun te machtig, en zij geven zich zooals zij zijn, en meteen het bewijs dat je eindeloos gelijk had toen je ze behandelde als het beneden-de-literatuur-wriemelend rapalje waar ieder behoorlijk mensch ze altijd voor heeft aangezien.

Ik ben bereid, als het je plezier kan doen, om dit en andere dingen in Forum te schrijven,754 maar dan zóó. Minder doe ik het niet. En Vic zal er dan wel tegen zijn - hij die lid is en niet heeft bedankt - en

[p. 361]

Vestdijk - God weet? ik hoor dat hij lid is geworden of nog worden moet. Ik heb Menno gevraagd hem aan zijn verstand te brengen (als dat noodig mocht zijn, wat ik ernstig hoop van niet), dat een intreden onder dat rapalje, in deze omstandigheden en na dit bewijs, vanuit ons standpunt gezien ontoelaatbaar wordt. Als hij dat werkelijk anders zou zien, heb ik verder niets met hem te maken. Hij loopt nu over de Veluwe rond, zoodat hij ook niet aanwezig was op de vergadering met de Vlamingen die nu eindelijk plaats heeft gehad.

Menno voelt steeds minder voor Forum en wil er eig. graag uit. De Vlamingen hebben verklaard dat zij er en bloc uitgaan als dat stuk van Varangot geplaatst wordt, hoe dan ook. Het is een zuivere principenkwestie: òf de holl. red. is onafhankelijk en staat buiten roomsche invloed òf zij is dat niet. Ik heb Menno voorgesteld om het stuk van Varangot te plaatsen en Forum eind '35 te laten uiteenspatten.755 In ieder geval heb ik mijn laatste letter in Forum gepubliceerd als de roomschen hun zin krijgen; en de ironie van het leven zet mij hier dan naast Slauerhoff!756

Persoonlijk walg ik van al dit gedoe, en zou er geen woord aan willen wijden; het laten verrekken van Forum lijkt mij gewoon een gezondheidsmaatregel. Maar schrijf omgaand als je zou willen dat ik iets over die Mij zei: misschien doe ik het in de vorm van een open brief aan jou. (Stuur mij deze dan terug, die mij althans op de goede weg helpen kan!)

Hartelijk je

E.

 

P.S. - Kan je me, als ik erover schrijf, ook dat stuk van je nog bezorgen, met de juiste datum? - Kan je geen geld leenen van Van der Meulen voor het Congres? Een heen-en-terug-kaartje; hier zorg ik voor je: hotel en eten. Doen? Je moet er dan Donderdagavond zijn.

754DP heeft hierover niet geschreven.
755Zie Bw TB-DP 3, p. 222-224 en 224-225.
756Zie Bw TB-DP 3, p. 145 en 2450 n 2.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie