J. Greshoff
aan
E. du Perron

Schaerbeek, [14 juni 1935]

Vrijdag

Beste Ed,

Hartelijk dank voor je brief. De boeken zijn naar Henny toe. Wat een smeerlapperij van de Mpij voor Letterkunde! Ik had die arme Henny wel een buitenkansje van ƒ 1000, gegund.

Zou Simon nu nòg zijn benoeming aannemen? Dat zou ik vreeselijk vinden.

En nu nog die Forum-zaak. Als Virginia er in komt, hoe dan ook, loopt de heele Vl. redactie wèg. Aan Menno is nu de beslissing. Wat zal hij doen?? Zal hij voor de kamferbroeken wijken en Virginia aan De Vrije Bladen overdragen (hetgeen V.v.Vr. voorstelde)? Het gaat niet om Virginia. Het gaat om al of niet uit de weg gaan voor de roomsche en vlaamsche hengsten. Ik moet je in vertrouwen mede deelen, dat het mij een trap op het hart zou zijn als Menno capituleerde.

Er is op dit oogenblik een zéér groote kans dat ik Donderdagavond in Parijs ben en Zondag weer weg ga. Langer kan heusch niet. Eigenlijk wegen die 3 dagen nu al zwaar op het geweten.

De Vlamingen zenden P.G. van Hecke. Ik woonde een verwarde en dwaze voorvergadering bij.

Zondag 30 is de verlossing! Dan draag ik voor twee maanden de zaak aan mijn neef v Rantwijk over en bestaan er geen kranten meer voor me.

Je gedichten zijn ter drukkerij.

Nu, beste, veel liefs van ga tot ga.

een stevige hand van

je Jan

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie