E. du Perron
aan
H. Marsman

Parijs, 10 juni 1935

Parijs, 2e Pinksterdag.

Beste Henny,

We zijn een dag eerder teruggekomen, omdat Bep zich ongerust maakte over het Alijntje dat in de kliniek niet wou ‘aankomen’.

Ik zal nu probeeren vanavond of morgenochtend dat prospectus te maken, ook met behulp van jouw papieren. Je stuk is veel te breed opgezet*; ik ben ervoor om het veel korter en strakker te maken - ‘strakker’ ook van toon - omdat met Den Doolaard en Last het ‘dubieuse peil’ toch wèl bereikt is; wij moeten ons daar dus excuseeren vanwege de overzichtelijkheid, het representatieve of zooiets. Ik zal probeeren mijn stuk zoo te maken dat het èn vulgariseerend genoeg èn goed genoeg is om ook als inleiding te dienen.

Maar hoe staat het nu met wat wij hebben? Heeft Jany geantwoord? Krijgen we dat verhaal van Stort? Wat neem je nu precies van Helman? (krijg je dat?)

Van de Pillecijn wil ik De Schaduw wel hebben (in de 2 laatste Forums), maar niet tot het eind, want de laatste helft zakt erg en wordt één geteem over steeds hetzelfde zonder dat er werkelijk iets gebeurt. Ik stel dus voor om de P. te vragen dit verhaal af te staan; maar het af te breken op blz. 539 van het laatste Forum-nr. bovenaan, na de zin: ‘Deze maand word ik een jaar ouder’. Als de P. dat wil, drukken we het zoo, met een regel streepjes of puntjes daaronder.3754 Lees het zelf en zeg wat jij vindt. Het eerste stuk vind ik lang niet slecht, vooral qua ‘sfeer’.3755

Zond Jan je die boeken nog? Gilliams, Overjas, enz.

Ik kreeg van Van Leeuwen Volk (dat hier lag); ik ga het nu heelemaal herlezen om te zien of dat eene verhaal werkelijk nog het beste is.* Als alles tegenvalt, nemen we Genezing door Aspirine.3756

Eerlijk gezegd interesseert dit alles mij meer om ‘sportieve’ redenen, en omdat we het nu eenmaal begonnen zijn, dan om het belang voor de nederl. literatuur, die mij werkelijk minder dan ooit kan schelen. Voor welke runderen publiceeren wij? Je moet bolle Ton over Ducroo toch eens lezen, in De Tijd, en mij dan zeggen of je werkelijk gelooft aan een volkomen eerlijkheid bij dit individu? De ‘kritiek’ tegenover mij, voor zoover die niet uit authentieke domheid voortkomt, is voor 75% persoonlijke wraakneming, - waarnaar ik het dan ook wel gemaakt heb, zal je zeggen, maar wat toch een klap in het gezicht is voor de menschen die zich zoo laten voorstaan op ‘objectieve kritiek’. Bolle Ton is precies ‘de Nieuwe Gemeenschap’ met een vernisje van fatsoen; literair fatsoen, wel te verstaan.

Ik laat het hierbij. Hartelijke groeten voor jullie beiden, en ik hoop je morgen dat prospectus te sturen. Als je het goed vindt als prospectus, maar niet als inleiding, neem er dan een copie van en werk jij die tot inleiding op.

Je E.

Vind je De Korte Baan geen goede titel? Aldus, dacht ik: DE KORTE BAAN - ||12 (of 15, of 20) Nederlandsche Verhalen||bijeengebracht (niet samengesteld, dit woord!) door||H.M. en E. du P.

*en ‘verloopt’ tegen het eind
3754Als hij niet wil, dan nemen wij het niet.
3755‘De Schaduw’. In Forum 4 (1935) 5 (mei), p. 468-487 en 6 (juni), p. 535-550. In De korte baan eindigt dit verhaal inderdaad met de zin: ‘Deze maand word ik een jaar ouder.’
*Wat ik bedoelde was: De Goddeloosheid van Soo de Kommer.
3756In Forum 4 (1935) 4 (april), p. 326-342 en in De korte baan.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie