E. du Perron
aan
H. Marsman

Parijs, 5 juni 1935

Parijs, Woensdagmorgen.

Beste Henny,

Dit in vliegende haast, want wij moeten om 11.20 de bus pakken naar Bougival, waar wij eindelijk de week ‘rust’ zullen nemen. Je kunt er mij poste restante schrijven.

Ik zal probeeren daar die 2 prospectussen te maken, maar verwonder je niet als het niet lukt. Ik doe zooiets in hotelkamers en zoo nogal slecht.

Wat denk je van De Korte Baan als titel voor de bundel? Beter kan ik niet vinden, vrees ik.

Dat boek van Nietzsche berust op een vergissing. De vervalsching is al veel ouder, zegt Noth, en sluit alleen aan bij artikelen die nu verschijnen.3744

De politieke overtuiging van Nietzsche moet je uit zijn levensbeschrijvingen zien op te maken, iets precies' erover staat niet in Andler.3745

Een ‘portret’ van je maken doe ik wschl. nog wel, maar niet zooals je nu zegt - ik ben vooreerst trouwens niet in staat tot dit soort werk.3746 Maar wschl. later, in De Onzekeren?...3747

‘Se manifestent cruelles’ = die zich wreed openbaren. (Au fond hetzelfde als ‘cruellement’ - wat meer geaffecteerd en ‘mooi’ gezegd.)

Als je Zaterdag die teksten niet hebt, is het niet gelukt. Kijk ze in ieder geval erg na. Voor de inleiding stel ik voor dat jij mij je klad stuurt en dat ik dat bewerk, en dat jij dan mijn stuk weer herleest. Goed?

Nu, ik ga. Hartelijk je

E.

3744Der Wille zur Macht werd door Nietzsches zuster Elisabeth uit de nalatenschap zeer willekeurig samengesteld en posthuum uitgegeven.
3745Charles Andiers zesdelige Nietzsche, sa vie et sa pensée (1920-1931).
3746Pas in Bataviaasch nieuwsblad van 20 augustus 1938 (Vw 6, p. 286-292) gaf DP bij zijn bespreking van Marsmans driedelig Verzameld werk een ‘portret’ van Marsman aan de hand van zijn oeuvre.
3747In de onvoltooid gebleven romancyclus ‘De onzekeren’ wilde DP ook zijn tijdgenoten een plaats geven tegen de achtergrond van de 20ste eeuw.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie