E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Parijs, 22 maart 1935

Parijs, 22 Maart '35.

Beste Sander,

Dank voor je brief. Ik zal mijn best doen om je eind dezer nog wat copy te zenden, maar de rotzooi van het verhuizen komt voor het grootste deel op mij neer, gegeven Bep's toestand, en omdat wij het ook zoo goedkoop mogelijk moeten doen. Daarbij al het gebeloof en gelieg, dat je van iedereen krijgt: zoo zitten we nu al 4 dagen zonder electrisch licht. Overdag moeten we het daglicht benutten om de boel in orde te krijgen, 's avonds zou ik wat kunnen vertalen, maar met een kaars in een huis waar nog van alles overhoop ligt gaat dat toch slecht. Zoodra ik weer beginnen kan, doe ik niets meer dan Fermina tot het af is; want de proeven zijn goddank zoowat klaar.

Nu een idee. De W.B. geeft Goena-Goena van Maurits uit, Querido Uit de Suiker in de Tabak. Zou jij niet in je serie Aboe-Bakar opnemen? dat is niet al te groot (valt erg mee, al was het in 2 dln. - het was in een groote letter en flink geïnterlinieerd). Als je wilt, zal ik een inleiding ervoor schrijven. Aboe-Bakar is misschien wel het beste boek dat Maurits geschreven heeft, en het einde is zeer goed; het herverschijnen van zijn werk op verschillende plekken in het land kan er een nieuwe populariteit aan geven, en je hebt dan meteen ook iets hollandsch.

Een ander ding is: voel je voor een keuze uit de verhalen van Conan Doyle? Die zou ik dan met Bep kunnen vertalen; en ook van een voorwoord voorzien. Voor vertaalrechten hoef je, meen ik, niet te betalen; of hebben vorige vertalers er rechten op?!! In dat geval wordt het wat lastiger; maar het boek zou heel goed kunnen gaan.

Het beste met alles thuis, en hartelijke groeten, ook van Bep en aan Greet (wanneer komen jullie weer eens hier?) een hand van je

E.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie