E. du Perron
aan
E.K.M. de Bock

Parijs, 29 maart 1935

Zeer geachte heer De Bock,3618

Ik verneem dat u een werkje, Literatuur in Beeld, hebt uitgegeven waarin een conterfeitsel van mijzelf voorkomt. Ik wist niet dat ik een zoo publiek persoon geworden was, dat ik zoo onverhoeds in een boek gezet kon komen te staan, maar soit. Maar wel zou ik het apprecieeren als u mij nu een exemplaar van dit boek wilde zenden. Mijn adres is: 88 boulevard Murat, Paris (16e). Mag ik erop rekenen? - hoogstwaarschijnlijk schrijf ik er dan nog een stukje over in Forum.3619

Met vriendelijke groeten en u bij voorbaat dank zeggend, hoogachtend,

EduPerron.

 

Parijs, 29 Maart 1935.

 

Origineel: Antwerpen, Letterenhuis

3618Dit is de enige brief van DP aan De Bock die is teruggevonden.
3619De Bock schreef op deze brief de woorden ‘goed’ en ‘gratis’, zodat mag worden aangenomen dat DP een exemplaar kreeg toegestuurd. Hij heeft echter niet over het boek geschreven.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie