E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 22 maart 19353595

Parijs, 22 Maart.

B.J. - We zitten nog midden in de verhuizing, maar het begint er nu toch al menschelijk uit te zien; alleen is Bep erg gauw moe. Nu iets heel anders. De russische schrijver Zamiatin3596 zou erg graag in Holland lezen - over tooneel in Rusland en over de nieuwe jeugd daar -; kan je me omgaand opgeven waar je denkt dat hij de meeste kansen maakt op een (goed) gehonoreerde avond en tot wie hij zich wenden kan. Het is een erg geschikt en eenvoudig iemand: U.R.S.S.-man, maar met veel humor en vrijheid, heeft o.a. een satyre geschreven tegen de gewapend-beton-mentaliteit (getiteld Nous autres, bij de N.R.F. verschenen). Hij wil ook in België lezen. In Holland logeert hij bij een half-Holl. half-Russ. vriend. Schrijf mij omgaand, dan kan ik hem nog tijdig inlichten. Veel hartelijks, je

E.

3595Prentbriefkaart: reproduktie van een miniatuur uit een vijftiende eeuws hs., voorstellend St. Bernardus van Siena (British Museum).
3596Eugeni Ivanovitsj Zamjatin (1884-1937), naar Parijs geëmigreerd Russisch auteur, schrijver van de satirische toekomstroman Wij (1922). Brieven aan Zamjatin werden niet teruggevonden. Zie ook Vw 5, p. 90.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie