E. du Perron
aan
J. van Nijlen

Le Roselier-en-Plérin, 22 december 1934

Bretagne, 22 December.

Beste Jan,

Ook namens Bep véél dank voor het boek dat er prachtig uitziet. Over de keuze ben ik minder tevreden, vooral in de eerste helft. Het kan zijn dat ik mij vergis, maar ook bij onbevooroordeelde herlezing vind ik mijn keuze uit Verzen, Het Licht en zelfs Naar 't Geluk heel wat beter dan die van Jan. Ik vind dat Jan de groote fout heeft begaan, verzen te kiezen die jij in hun eigen soort later 10 × beter hebt overgedaan. Een liedje als ‘Zoo blij, zoo blank is 't in mijn woning’, dat trouwens op zichzelf heel mooi is, vervangt voor mijn gevoel heel wat sonnetten van het oude soort, waarin de invloeden van '80 niet overwonnen zijn en waarvan de rijmwoorden soms wel heel erg de onhandigheid verraden. Het is of Jan een voorliefde heeft gehad voor de gezapigheid in je oudere werk, inplaats van er weinig uit te halen, maar dan ook dingen die of vaster van toon zijn, of door je latere uitingen niet worden weggevaagd. - Daarentegen mis ik (die je werk goed ken) vele mooie dingen achterin; maar dit is minder een bezwaar voor den minder ingelichten lezer.

Vooral achterin vind ik het ook een fout om witte blzn. open te laten, waarop nog net een sonnet méér had gekund! Ik ben, zooals je ziet, een ‘woekerend’ iemand, op dit gebied. - Toch is de bundel een lief bezit. Alleen: ik blijf dorsten naar de definitieve, en groote, bloemlezing, die jou weer zal geven zooals de bundel van Boucher Jan heelemaal weergeeft. Je moet die dan ook maar zelf maken. De inleiding van Jan zou er anders best voor kunnen dienen, die is nl. alleraardigst.

Ik werk nog altijd hevig, moet af en toe zelfs rust nemen omdat het te hard gaat. Hoogstwschl. komt het boek 15 April uit; ik zelf denk 15 Febr. geheel klaar te zijn; als de typjuffrouw het dan maar is!

Ik kom wschl. 16 of 17 Jan. voor een paar dagen in Brussel. Van hieruit zond ik je 2 hfdstn., en morgen of overmorgen zal ik je weer een pakje zenden. Houd het getypte dan gewoon aan tot ik het in Brussel kom halen. Schrijf me ook of ik je geld moet zenden voor het typwerk, of kan je dat zoolang voorschieten? Zeg gerust als het niet, of moeilijk, gaat.

Ik heb allerlei andere plannen, maar daarover mondeling. Houd je goed, doe onze hartelijke groeten ‘om je heen in huis’, en heb zelf een hand van

steeds je Eddy

Schrijf je me bij gelegenheid een kaartje om me te zeggen dat je de copy ontvangen hebt? Ik ben hier tot 2 à 3 Januari. Het beste met Kerstmis en Nieuwjaar!

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie