E. du Perron
aan
J. van Nijlen

Le Roselier-en-Plérin, 15 december 1934

Bretagne, 15 December.

Beste Jan,

Zóó definitief als Jan Gr. het voorgesteld heeft met die ‘Oceaan-plannen’ is het nog niet. Maar wie weet, vroeger of later...! Op het oogenblik werk ik met alle spieren en zenuwen aan den ‘roman’. Ik stuur je nu maar gelijk hiermee vast 2 hfdstn., die ik graag had in twee exemplaren. De rest zien we dan wel in Januari. Hoe gauwei; de juffrouw hiermee klaar is, hoe beter; maar stuur me de resultaten eerst in Januari, als we weer thuis zijn. Wij denken 5 Jan. weer in de rue Erlanger te zitten; Bep is nu ook hier. Ik schrijf je dan wel weer.

Ik lees ook Giono: op het oogenblik lijkt het me een kruising tusschen Fenimore Cooper (van Padvinder en Lederkous3479 en Paul Claudel. Toch wel mooi en poëtisch. Het is een soort literatuur die mij niet in het minst dreigt te beïnvloeden, c'est toujours cela. Is het niet iets voor Jany? Maar ik ben nog niet ver, lees maar weinig, vanwege het schrijfwerk.

Wat vervelend, met je oogen. Als de rest wat minder bleef en dàt in orde kwam zou het beter zijn. Maar geef de hoop niet op; als er geen organisch gebrek is, komt het misschien langzaam maar zeker weer goed. Misschien kan het je ‘troosten’ als ik je zeg dat het met mijn hart niets goed gaat, dat is ook een nogal delicaat orgaan. We worden oud en wrak, zooals de andere Jan verzucht.

Later meer, uit Parijs. Veel dank voor de bloemlezing, stuur die dan maar hierheen, want we blijven nog lang genoeg; en ik ben er toch wel verlangend naar; Bep ook.

Heel veel hartelijks van ons beiden, ook thuis, -

steeds je E.

3479James Fenimore Cooper (1789-1851), ondermeer bekend door zijn reeks van vijf romans The leatherstocking tales. The pathfinder (1840) behoort tot deze reeks. In 1923 verschenen bij Kruseman, 's-Gravenhage 5 delen Padvinder-verhalen. Deel 3 en 4, bewerkt door Henriëtte Rappard heetten achtereenvolgens: Padvinder en Lederkous. Mogelijk doelt DP op deze vertalingen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie