E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 26 oktober 1934

Parijs, Vrijdagav.

Beste Jan,

Dank voor je beide brieven. Ik schreef je vanmorgen, maar wil nu toch direct antwoorden. Vooral die plannen van Atie lijken me iets heel ergs. Dat zijn van die dingen die logisch prachtig lijken, en waarop alleen ‘waarom niets’ schijnen te kunnen volgen, en die prac-tisch en moreel de pest kunnen zijn. Ik hoop van harte, dat zij (en jij) er wat anders op vindt!

‘Perzië’ begint 13 November. Ik doe vele schietgebeden voor jouw verschillende plannetjes en voor de goede afloop van je kamergymnastiek. Ik neem mij voor te gaan zwemmen, in een nieuwe inrichting hier vlak in de buurt.

Verder zit ik zoo in dat congres van Moskou, dat Ducroo weer een weekje zal moeten wachten. God helpe mij, ik kan niet anders. In Jan. schrijf ik erover in Forum, aangezien December alleen verhalend zal zijn (voor den goeden Sint).

Het buikspreken van Gino en ZEd.'s optreden in music-halls was mij bekend. Ook de inspireerende rol daarbij van la Comtesse, gegeven het andere nummer. Zooiets is werkelijk ongehoord!

Ik laat het hierbij, hebbende weinig tijd en weinig te zeggen. J.v.N. zal ik zeker niet vergeten; maar liefst zend ik een telegram. Dat doet het beter!

Arthur heb ik een Sm. M. naar Amsterdam gezonden (bij Sjeu), want zij komen niet over Parijs helaas, wat ons èrg spijt.

Hierbij wat copy die je door de juffrouw van J.v.N. moet laten typen in één exemplaar. Of door een ander, als het maar niet duur wordt.* Ik weet niet wat dit waard is, maar wou er het begin van maken voor een serie aanteekeningen,3388 waarvan je in het volgende nr. van Forum een betere portie zult aantreffen. Kan het gauw teruggestuurd worden? Zorg je er goed voor?

Dank en hartelijk de hand gedrukt door je

E.

*Vervalt.3387
3387Namelijk de tekst vanaf ‘Hierbij’ tot en met ‘wordt’, die is doorgehaald.
3388‘Blocnote klein formaat’. In Forum 3 (1934) 11 (november), p. 1026-1036 (Vw 2, p. 450, 460, 462, 610, 613-617, 736.)
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie