E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 17 mei 1934

Parijs, 17 Mei.

Beste Jan,

Hierbij de photo's van Grenoble en Claix. Heb je mijn stukken over het Stendhal-museum in Het Vad. gelezen? Natuurlijk voor de krant en dus niet ‘echt’ (ik zou alles in Forum over kunnen doen in ‘onzen’ toon), maar hier en daar toch wel aardig, lijkt me nu. Als je ze niet hebt, vraag ze dan aan Hein. Of ben je geabonneerd?

Het offensief der weidenkenden3210 kan mij niet veel schelen, - en toch zou ik ze nog wel een paar oorpeuters willen geven; afschuwelijk polemistenbloed! Uyldert las ik ook: hij heeft twee jaar en langer op deze wraak gewacht, vergeet dat niet, en kan die nu heerlijk botvieren achter de dikke rug van Van Duinkerken. Poovere mentaliteit. In De Tijdstroom stond een ongeveer lovend stukje over Nutt. Verzet, door Jan Vercammen3211; maar ik schijn toch ongehoord ‘gevaarlijk’ te zijn! Ik moet zeggen dat ik zoetjesaan lust krijg om ein-delijk eens wat behoorlijks over mezelf te lezen, om eindelijk een reactie te ontmoeten die - voor mijn part niet ‘bewonderend’ - maar ongeveer juist is. Ik dacht dat jij vroeger een ‘studie’ aan me wou wijden in De Gids of zoo. Kan je niet iemand bedenken die het doet voor Gr.Ned.? Of is het wachten op de aanleiding van Ducroo?

Over Nutt. Verzet heeft eigenlijk niemand een behoorlijk woord geschreven. Anthonie Donker heeft nog het beste stuk erover gemaakt3212 - op zijn manier! Het superieurderige stukje van Vestdijk in D.G.W.3213 was eigenlijk werkelijk nogal dun Menno, die gelegenheid had om de herdruk ietwat behoorlijk in Het Vad. te bespreken, heeft er zich met 3 regels van afgemaakt. Allemaal uit strategische overwegingen. Maar als wij onze lof van het ‘andere kamp’ moeten verwachten, kunnen wij eerst overlijden, denk je niet?

We zullen zien wat Querido nu antwoordt over De Sm. Mensch. Ik houd je op de hoogte natuurlijk.

Van Menno nog steeds geen woord bericht. Ik hoor vandaag van jou dat hij Zaterdag komt!

Kom jij dan eind van de maand? Jany is hier van 29 Mei tot ± 3 of 4 Juni, denk ik: hij schreef ‘een paar dagen’. Misschien zijn Jany en jij samen nog aardiger dan Menno en jij. Je ontwijkt heel aardig mijn uitnoodiging, in je brief, maar ik wou hier toch wel graag antwoord op. Al kwam je ook maar 3 dagen, doe het toch - het is altijd prettig voor ons als we elkaar zien, en de laatste keer in Brussel was voor mijn gevoel je ware niet. Teveel menschen en teveel karreweitjes. Ik denk niet dat ik nu spoedig weer naar Brussel kom.

Ik schreef J.v.N. of Gr.Ned. niet ook nog mijn hfdst. over ‘Gedong Lami’ kon plaatsen, dus 3 hfdstn. inpl. van 2. Dit laatste hfdst. staat veel minder aardig - zoo los - dan het vorige. Als het absoluut niet gaat, laat J.v.N. mij dan de rest van de copy terugsturen. Hij zei dat hij probeeren wou later nog een paar hfdstn. te plaatsen, maar ‘Gedong Lami’ hoort bij wat nu erin staat, niet bij het volgende.

Dit alles in haast en zooals het me invalt. Schrijf spoedig weer. Het beste met je roman-arbeid.

Veel hartelijks, ook van Bep en aan Atie,

je E.

3210Het is mogelijk dat DP doelt op Dirk Costers stuk ‘De twee heren Anton van Duinkerken’ (Stem 14 (1934) 5 (mei), p. 500-507), aan het slot waarvan hij opmerkte dat Greshoff en DP het moesten gedogen hoe ‘hun vale, schrale en nijdige menschelijkheid [...] ontstellend ontdaan van elke edelmoedigheid’ door Van Duinkerken tentoongesteld werd.
3211In De Tijdstroom 4 (1934), p. 334-335.
3212In NRC van 13 mei 1930.
3213In DGW 32 (1933) 384 (december), p. 232.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie