E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 15 mei 1934

Parijs, 15 December.

Beste Jan,

Gisteravond bij thuiskomst je brief ontvangen. Er lag een geweldige post; zoo gevarieerd ook, dat ik niet weet waar en hoe het eerst te reageeren. Daarom dit in groote haast.

Vóór alles: Bep en ik zijn onzegbaar blij met de goede berichten over Annie. Wij waren erg bang, eerlijk gezegd. Kan je ons omgaand haar adres opgeven: dat van de kliniek? Bep wou haar bloemen laten sturen en haar nu persoonlijk schrijven.

Hierbij een blaadje uit Die Sammlung, met het staartje van het vorige artikel. Graag omgaand terug.

Ik vond hier proeven van het 2e stuk van Ducroo (voor Gr.Ned.)3196 maar geen bewijsnr. Het is een pestilente administratie daar! Kan je zorgen dat ik er spoedig een krijg? Het zou me van dienst zijn geweest met het oog op de proeven (om te vergelijken en zoo).

Kom je nu hier? Ik weet nog niet wanneer Menno komt; weet jij het? Er was van hem geen brief hier, wel tot mijn verwondering. Kan je het dan zoo schikken dat je er tegelijk met hem bent? Ik heb het gevoel dat ik verschillende dingen met jullie beiden - of liever: onder ons drieën - moet bepraten. Het geld heb ik voor je op zij gelegd; je kan ook meer krijgen als 500 ffrs. niet genoeg is. Bep en ik gaven voor deze 10 dagen samen precies fl. 190. uit, en we hebben het overal voortreffelijk gehad.* In Claix, in dat pension, was het overheerlijk. Ik vertel je daar meer van. Ik heb ook photo's gemaakt, v/h huis v. Stendhal o.a., die ik nu nog moet laten ontwikkelen, maar die je natuurlijk krijgt.

Ik ben blij dat er ‘buitenstaanders’ zijn die iets voor Ducroo voelen, als symptoom. Het zou zóó'n meevaller voor me zijn, als dat boek nu een beetje ging. Het zou de heele basis van mijn ‘samenwerken’ met Querido (zooals hij dat noemt) zoo anders maken; je krijgt dan ook meer zelfvertrouwen.

Q. heeft me nu een heel geschikt aanbod gedaan, fl. 500. voor Ducroo, en hij geeft De Sm. Mensch uit, maar niet meer dan ± 240 blzn. compres druk. Ik neem het natuurlijk aan, maar veel liever zou ik 300 blzn. hebben en de rest bijpassen. Misschien op de manier die jij aangeeft, we zullen zien.

Nu, Jan, schrijf nader, vooral over je komst. Het beste met je werk. Maar waarom zet je niet alles in Gr. Ned. - als complete vervolgroman? Dat is minder fragmentarisch - of is het juist je bedoeling om alleen fragmenten vooruit te publiceeren?

Veel hartelijks van je

E.

3196Uit Het land van herkomst verschenen achtereenvolgens in GN: ‘Retrospektief van mijn ouders.’ In GN 32 (1934) 5 (mei), p. 418-435. ‘De eerste jaren.’ In GN 32 (1934) 6 (juni), p. 499-514. ‘Gedong Lami.’ In GN 32 (1934) 7 (juli), p. 58-70 en 8 (augustus), p. 156-165. (Vw 3, p. 51-72, p. 82-98 en p. 99-120).
*Ik bedoel: we hebben ons niets ontzegd, hebben uitstapjes gemaakt, behoorlijk in restaurants gegeten, toen we in Grenoble waren, enz. In het pension was het erg goedkoop en de menschen alleraardigst. Maar dat wordt voor jou hier dan vervangen door de Podewielen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie