E. du Perron
aan
De Wereldbibliotheek (P. Endt)

Parijs, 30 april 1934

Parijs, 30 April.

Zeer geachte heer Endt,

Mijn vertaling is af, maar ik wacht nu op een paar inlichtingen betreffende financieele termen die voorkomen op de laatste bladzijden. Om geen tijd te verliezen, zend ik nu dus toch een ‘voorlaatste’ portie: nl. alles behalve het ‘zevende deel’ (± 30 blzn). Hierbij doe ik het portret van Malraux; het is werkelijk verreweg het beste wat in dezen tijd van hem gemaakt is. Wat de fotograaf, de heer R. Parry, ervoor hebben moet, weet ik nog niet; Malraux zou me dat nader opgeven. Ik ben erg blij dat dit in het boek komt, ook voor mijn ‘persoonlijk plezier’!

Het 7e deel opent met een scène in financiers- en politieke kringen (minister + bankdirecteuren) en heeft me de grootste moeite gekost. Ook als ik mijn inlichtingen heb, wou ik u bij voorbaat nu al vragen er toch erg op te letten. Het moet een Hollandsch equivalent zijn van dit bizondere taaltje: comedie, klucht, dikdoenerij, - en daarbij natuurlijk toch precies, overal waar het vaktermen betreft. - Kent ù die goed?

Ik vertaalde ergens: ‘Mouvement Générale des Fonds’ in ‘Algemeene Fondsen-Omzet’ of zooiets. Het beste is toch dit onvertaald te laten en met een noot uit te leggen; het gaat nl. om een bizondere dienst van het ministerie van Financiën.* Ik weet niet of wij een equivalent hebben. - Het woord komt voor bij een van de beschrijvingen van de carrière van Ferral.

Hieronder de vertalingen die u verbeterd wenschte:

‘Kruip onder den grond’ is wèl courant, ofschoon nu nog nieuw. Liever dan ‘ga op het dak zitten’ zou ik hebben: ‘Kruip onder tafel!’ (Ms.180) ( - Later nogmaals, meen ik.)

(Ms.184). Kan ‘een beetje sioux, en nu zoo verwoest’ niet de zin beter laten loopen? Anders zal ik het nog wel veranderen als ik de Holl. text compleet vóór me zie.

(Ms.193). ‘Kellnerin’ wekt bij mij iets zoo bepaalds op - met een schort! Kunnen we niet ‘dienster’ zeggen? ‘Dienstmeisje’ is het natuurlijk niet. ‘Valsche geisha’ = ‘pseudo-geisha’. Zet u dat dus maar.3170

(Ms.223). Al die ‘bonden’ = unions in het Fransch. Syndicaten, vakbonden, sowjets. Zet u dus maar overal ‘vakbonden’. - Het komt nogal dikwijls voor.

(Ms.237). ‘Dat hadden Hemmelrich en hij dan toch gemeen. Veel was het niet’. - Vindt u dit beter?

(Ms.238). ‘De kolonel keek Ferral van over de witte vlek in zijn oog aan’. Misschien is dit beter; Malraux geeft dikwijls zulke ietwat gecompliceerde raccourci's.

Dank voor Straat zonder Zon.

Ik zal zorgen dat het voorwoord van Malraux vóór 1 Juni in uw bezit is. Ik ga nu een paar dagen uit Parijs, maar ben ± 12 Mei weer hier terug.

Met vriendelijke groeten, hoogachtend,

EduPerron

*De voornaamste zelfs, volgens Malraux.
3170Geisha of geisja? Als u sh houdt, moet Kyo later Kyoshi heeten (niet Kyosji, zooals ik het nu schreef.) Het komt maar éénmaal voor.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie