E. du Perron
aan
De Wereldbibliotheek (P. Endt)

Parijs,3150 11 april 1934

Parijs, Woensdag 11 April.

Geachte Heer Endt,

Ik schreef u gisteren, maar daarnet komt uw nieuwe brief, waarmee ik me zóó heb geamuseerd, dat een antwoord geen uitstel mag lijden! Waar ernstige vertalers al niet toe komen! Wat mij vooral trof was uw vernuftige redeneering om ‘baiser’ in de richting van ‘kussen’ terug te krijgen, edoch, helaas! er is geen twijfel mogelijk: dit eertijds edele en poëtische woord (‘ah, je meurs, ah, baise-moi!’ bij Ronsard) is nu niets anders dan het meest vulgaire ‘naaien’ (‘couche-toi sur l'dos, j'vais te baiser, ma vieille’.) Maar desalniettemin, uw bezwaren zijn te begrijpen. Laat ons er dus nog even ernstig over nadenken en beraadslagen. Ik voel er nu het meeste voor dat die eene juffrouw wel ‘klaarkomt’ (inplaats van ‘het aardsche te genieten’) en dat die andere - van Tsjen - wordt ‘afgelikt’. Dit staat met uw ‘kussen’ in nauw verband en kàn ook heel goed het andere insluiten, heeft de ruwheid van ‘baiser’ en mist de kinderachtige deftigheid van ‘nemen’ of ‘genomen worden’. - Dus: inpl. van ‘door anderen genaaid worden’, ‘door anderen worden afgelikt’. Goed?

Naar de gildehoofden zal ik informeeren. Ook naar de petroleumtank. Ik was die ‘ketel’ geheel kwijt; wat de gildehoofden betreft, ik zie wel wat dat zijn, maar een ander woord is zeker wel te vinden. Overmorgen zie ik Malraux, voor wien ik weer een lijstje klaar heb met problemen, waarbij ik deze twee zal voegen. Er zijn nog andere zwakke plekken, maar ik heb alles genoteerd. Als de proeven naar u terug zijn, wordt deze vertaling toch zéér behoorlijk, daar hoeven we, geloof ik, niet bang voor te zijn.

Wilt u van Malraux een kort voorwoord hebben, met een uiteenzetting van de situatie in China of zoo, voor de Holl. uitgave? Ik denk dat ik die wel van hem krijgen kan. En zal ik nog moeite doen voor dat andere portret? (het eenige werkelijk goede) of prefereert u de sombere en revolutionaire lezing die op het prospectus staat afgedrukt?

Met vriendelijke groeten, hoogachtend

uw dw. EduPerron

3150Briefhoofd: Le Murat, café te Parijs.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie