E. du Perron
aan
De Wereldbibliotheek (P. Endt)

Parijs, 13 april 1934

Zeer geachte Heer Endt,

Petroleumtank (inpl.v. petr.ketel) op blz. 143 v/h boek, is goed. (Pag. 133 v/h MS.)

(Pag. 125 v/h MS.) ‘Gildehoofden’, laat ons zeggen: ‘bedrijfsleiders’. Dat wordt toch wel bedoeld. Of menschen die aan het hoofd van verschillende ‘vakken’ staan; maar dat komt hier vrijwel op hetzelfde neer. ‘Werkbazen’ zou bijv. ook gaan, maar lijkt mij minder.

De ‘industriekapiteins’ kunt u vervangen door ‘groot-industrieelen’. Of ‘industrieleiders’. Of ‘industriechefs’, naar verkiezing. Er ‘generaals’ van te maken lijkt mij toch te vrij. (Pag. 94 v/h boek; wschl. 84 v/h MS.)

Op p. 119 v/h boek, wschl. 109 v/h MS. komt voor een zinnetje: ‘Les fenêtres du premier étage étaient voilées’. Ik vertaalde: ‘door gordijnen afgesloten’ of zooiets. Het moet zijn: ‘door (de) rook gesluierd’.

Zou u deze passages nog willen veranderen? Dank!

In haast en met vriendelijke groeten

uw EduPerron

Parijs, 13 April.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie