E. du Perron
aan
De Wereldbibliotheek (P. Endt)

Parijs, 14 maart 1934

Parijs, 14 Maart '34.

 

Zeer geachte Heer Endt,

Dank voor uw aanteekeningen. Ik ben er erg blij mee: 1e heb ik een neiging tot te letterlijk vertalen, 2e ben ik, door mijn verblijf hier, juist in zulke dingen het Hollandsch wat kwijt - (ook doordat ik bepaalde dingen haast in het Fransch denk), 3e. heb ik alle vertrouwen in iemand die de vertaling leest, en het origineel eerst naslaat als hem iets hindert. Daarbij bent u zelf zeer vertrouwd met dit soort werk.

Terugsturen van de blzn. zou te omslachtig zijn! Hierbij dus uw notities terug, met mijn antwoorden. U zou mij zeer verplichten als u zoo vriendelijk zou willen zijn die verbeteringen zelf aan te brengen op het MS.

Ik heb achteraf nòg eenige dingen aangeteekend, bv. waar ik ‘opstand’ en ‘opstandelingen’ in ‘oproer’ en ‘oproerlingen’ heb veranderd, lijkt mij dat tenslotte toch onjuist; ‘opstand’ en ‘opstandelingen’ is beter (insurrection, insurgés; niet: émeute, émeutiers).

Verder staat in het denken van Gisors (blz. 81 v/h boek, onderaan: un paranoïaque). Ik vertaalde: ‘paranoïalijder’. Zou u dit willen veranderen in: ‘een lijder aan vervolgingswaanzin’. Het is niet heelemaal hetzelfde, maar...

Dan op p.82 v/h boek 2 × achtereen: boulette en boulettes. Ik vertaalde: ‘balletjes’. Liever: ‘bolletjes’.

Op blz. 87. staat: l'homme de coupée. Ik vertaalde: ‘man op wacht’. Zoo'n man heet, meen ik: ‘valreepsgast’.

Heb ik ‘valreep’ overal goed vertaald? Moet het niet dikwijls ‘trap’ of ‘ladder’ zijn? (Alles op deze blzn.) De ‘valreep’ is nl., after all, het touw alleen, dat langs de ladder hangt. Of noemt men de ladder zelf ook zoo???

Pag. 89. vernielt Katov le poste du T.S.F. - Moet dit niet zijn ‘de post van den marconist’? Ik zette iets anders.

Pag. 88. denkt de kapitein: ‘Un voyage à passer aux profits et pertes’. Ik vertaalde, geloof ik, door ‘op de verliespost’. Is ‘een reis te boeken (te zetten) op kosten van ongelijk’ niet de juiste term? Ik laat u graag kiezen!

Verder heb ik nog 2 × ‘ka’ laten zeggen (in spreektaal) inpl. van ‘kade’. Dit lijkt mij onjuist, maar ik kan het gemakkelijk op de proeven veranderen.

 

* * *

 

Veel dank voor al de moeite die ik u bezorg en die u zich geeft. - Met de rest gaat het veel vlugger, vooral sinds ik in dit nieuwe huis ben. Ik stuur u eerstdaags weer een 100 blzn. - Toch vrees ik erg dat ik niet vóór 1 April klaar zal zijn. Ik denk dat u dan 300 op de 400 blzn. hebt; de laatste 100 blzn. doe ik dan in de eerste helft van April.

Is er voor u dus haast bij, laat u dan gerust alvast zetten wat ik u telkens zend, en zelfs mij de drukproeven terugzenden. Voor het verschijnen van het boek is er dan geen vertraging.

Voor verdere opmerkingen houd ik mij gaarne aanbevolen. - Als ik nog eens iets voor u te vertalen krijg, hoop ik dat het iets minder moeilijks zal zijn! Het is niet zoozeer de ‘literatuur’ die in een boek als dit hinderlagen spant, als wel de verschillende ‘jargons’: philosofisch, technisch (finantieel, revolutionair, militair, etc.)

Met vriendelijke groeten, hoogachtend

uw dw. EduPerron

 

P.S. - Er is één uitstekend portret van Malraux, beter dan alle andere. Ik wou dat ik u dat kon bezorgen, maar het is lastig den photograaf te pakken te krijgen die het gemaakt heeft. Het is veel natuurlijker, minder theatraal, dan het door u geclicheerde, dat overigens ook niet slecht is (een van de 3 of 4 goede).

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie