E. du Perron
aan
G. ter Braak

Parijs, 16 maart 1934

Parijs, 16 Maart.

Lieve Truida,

In haast antwoord op je brief. Het adres is: 17 bis rue Erlanger, Paris (16). Ik zou erop gezworen hebben dat ik het Jan geschreven had! Laat hij mij gauw schrijven over hoe het gaat. Hij wordt erg ‘ver’ voor me.

Hier beginnen we ons te wennen. Ik ben erg achterop geraakt met mijn vertaling - door ‘revolutie’, beroerde omstandigheden bij de Russen, later verhuizing. Nu gaat het weer heel goed, maar ik moet erg ‘peezen’ om er te komen, en kom toch zeker niet voor 1 April klaar. Ik wou pas naar Brussel gaan als ik hiermee klaar ben, dus eind April, denk ik, niet eerder.

Gelijk hiermee zend ik je Pom en Jany en ook nog een romannetje van Slau. En Eenzame Weg, met den heer von Sala erin: meesterlijk uitgebeeld door den acteur Verkade.

De Keerzijde van Forum hindert ons niet zoo erg als Jan: Gijsen en Walschap vind ik weleens grappig, Maurice verreweg het beroerdst. Wat een wonderlijk leven moet je nu gaan krijgen tusschen Ada Spiering3120 en Maurice: eigenlijk zou je zulke menschen met elkaar moeten laten trouwen (bv. om te zien wat voor kinderen het geven zou).

Zeg Jan dat de laatste Gr. Ned. mij onbedwingbaar tot rijmen heeft gebracht op den eeuwigen Dr. Fischer.3121 Menno wil er een panopt. van maken, ofschoon Vic ertegen is. Het is, geloof ik, niet daverend leuk, maar toch wel een beetje. Hoop dat Coenen er niet al te landziekig van wordt.

Nog iets voor Jan: Bep kreeg voor haar kroniek, inpl. van de fl. 35. die haar toegezegd waren (meestal kreeg ze zelfs fl. 37.50, omdat ze méér schreef dan noodig was) opeens fl. 16.50, zonder verdere waarschuwing. De administratie van Gr. Ned. (Holkema en Warendorf) is zeer groote snert, dus kan dit een vergissing zijn. Mochten ze echter afgeslagen hebben, dan ziet Bep van verder werk voor deze kroniek af. Zij heeft er een hoop moeite mee - moet Eng. boeken ervoor koopen of in leesbibliotheken opscharrelen, waar ze zoowat niets hebben, enfin allerlei gedonder, waar fl. 16.50 wel erg poover voor wordt. Misschien weet Jan er meer van, laat hij ons dan erover schrijven.

Het is wonderlijk dat Maurice je nog ‘vroolijke’ of andere stukken laat schrijven voor het infame hongerloontje dat hij je geeft. Je ziet: ik denk en adem in honorariums! De heer Varangot heeft misschien gelijk dat de liefde alleen waarde aan het leven geeft, maar er is een soort comfort, helaas, dat toch ook lang niet waardeloos is. Misschien is de liefde een opium tegen alle beroerdigheden van het leven, maar het geld is werkelijk een van de meest doeltreffende wapens tegen de ‘enorme meerderheid’ ervan.

Ik laat het voor vandaag hierbij. Het lijkt me in ieder geval toch erg prettig voor je dat je iemand hebt nu, buiten de Greshoffs, met wie je praten kunt. Wil je namens mij aan den heer V. zeggen dat hij 2 betrekkelijk goedkoope en wschl. erg goed gevestigde illuziemiddelen vergeten heeft in zijn stukje:3122 het bordeel en de radio.

Hartelijke groeten, ook van Bep.

Je E.

3120Vriendin van de Greshoffs bij wie mevr. G. ter Braak inwoonde.
3121Zie Bw TB-DP 2, p. 355-356 en 363.
3122‘Illusie’. In Forum 2 (1933) 12 (december), p. 885-887.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie