E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 12 maart 1934

Parijs, Maandag.

Beste Jan,

Bep gaat vandaag voor een 10 dagen naar Holland. Ze is erg moe en gaat bij Pa wat uitrusten. Ik zou ook wel willen, maar kan niet door die vertaling. Toch denk ik het volgende te doen: 5 April a.s. naar Brussel te gaan en Bep daar te ontmoeten. Wij hebben nu maar besloten om 2 of 3 dagen in het hotel te gaan. Zou je kunnen vragen wat het hotel van Arthur vraagt: voor een kamer voor 2 personen? Maar zijn Annie en Arthur er dan nog? en zouden ze het gezellig vinden als wij in hun hotel kwamen? Wij doen het voor hèn, natuurlijk.

Van het telegram dat ik Arthur voor zijn verjaardag bij jou zond, heb ik noch van de Van S.'s noch van jou iets meer vernomen. Het is niet om het bedankje, maar kan je me bij gelegenheid zeggen of het nog zijn bestemming bereikt heeft (bij jou en verder)?

Ik blijf benieuwd naar D.G.W. omdat er, naar het schijnt, een stuk van Kramers over Liepmann in stond èn een stuk van H. van Loon over Malraux.3118

De goede uitwisseling tusschen jou en mij is toch wel erg stroef geworden sinds ik in Parijs zit. In Bellevue ging het veel beter. Daar we allebei moe zijn en de handen vol hebben, is het natuurlijk begrijpelijk, maar prettig kan ik mij er toch niet bij voelen!

Schrijf nu gauw. En o ja, wil je T.V. (laten) opbellen en hem vragen of hij 5, 6 en 7 April in Brussel is, met het oog op onze komst? Anders gaat het niet door.

Hart. groeten van steeds je

E.

P.S. Schrijf toch aan Mme Torry. Ze is erg blij met iedere belangstelling en doet wat ze kan - wat in dezen tijd toch werkelijk sympathiek is! Ik heb haar gezegd dat je een prachtvent bent: maak me niet te schande! (Adres: Mme Pauline Torry, 26 Avenue de Lowendal, Paris 15e).

3118Das Vaterland van Heinz Liepmann werd door Kramers besproken in de rubriek ‘Boekenschouw’ van DGW 33 (1934) 386 (februari), p. 33. In dezelfde aflevering werd van H. van Loon ‘Kunst en revolutie’ geplaatst (naar aanleiding van La condition humaine) op p. 1-3.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie