E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 3 maart 1934

Parijs, 3 Maart.

Beste Jan,

Dank voor het doorzenden van dien mooien brief, komende van Ina. - Van T.V. kreeg ik weer een alarmeerend bericht, nl. de hypotheek in Indië werd door mijn moeder gegeven als directrice van die z.g. Mij Gedong Menu, waar niemand ooit iets meer mee te maken heeft gehad sinds wij in Europa zijn. T.V. vraagt de aandeelen daarvan; ik zou niet weten waar die te vinden zijn! Enfin... Als het er nu maar niet op neerkomt dat ik die fl. 2500 voor Ina moet afstaan, van het weinigje wat me rest, in afwachting van deze nieuwe ‘op te klaren’ historie. - We zijn hier nu bezig in te huizen; vandaag zijn we wel zoowat klaar. Ik moet dan heel heel hard aan mijn vert. werken! Liefst kom ik dus in April. Arthur zullen we Maandag een telegram zenden bij jou aan huis, aangezien we zijn adres niet hebben. - Mijn plannen om met Menno, Kramers, jou en eenige. anderen een soort ‘individualistische centrale voor vrije meening’ op te richten, loopen, volgens berichten v. Menno,3103 vrijwel op niets uit - en van hieruit kan ik persoonlijk weinig doen. Jany schreef me dat het Mussertgevaar nog niet groot is, in Holland; c'est toujours ça. Hijzelf zegt even weinig ‘collectivistisch’ te zijn als vroeger; het pad van Jacques bewandelt hij nog ganschelijk niet. Ook dat is wel verheugend. - Nu Jan, als ik niet schrijf komt het door mijn vertaalarbeid. Ik wil probeeren 300 blzn. te doen (of omstreeks) in ± 30 dagen. En het valt niet mee, deze tekst!

Hart. groeten van je

E.

3103Brief van 27 februari 1934, Bw TB-DP 2, p. 346-349.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie