E. du Perron
aan
G.H. 's-Gravesande

Parijs, 5 maart 1934

Parijs, Maandag 5 Maart.

Beste Hein,

Dank voor het schrijven. We zitten nu eindelijk zoowat ingehuisd in de nieuwe woning; het is hier ook nog wel erg klein, maar toch veel vrijer. Ik ben verwoed aan het werk teruggegaan, dat ik den laatsten tijd wat verwaarloosd had - eerst door mijn rusteloosheid en belangstelling bij de relletjes, daarna omdat het in die kamer toch niet al te best ging.

Ik kan je vandaag dan ook eindelijk de Byron sturen; en deed er een paar kleinere boekjes bij. Wat je niet interesseert geefje wel door. De 2 kleine Mann-vertalingen3111 zijn schattig om te lezen; misschien vindt ‘Nen’ (Nan?)3112 ze ook wel aardig. - Heb je een Verboden Rijk? Dat heb ik nl. dubbel, maar ik denk dat je het al hebt.

Hieronder weer wat vragen:

Kan men ook spreken van ‘groepen’ (groupements, groupes) op finantieel gebied? Exploitaties, bankbedrijf, etc.

Wat zouden des ‘parlementaires en mission’ kunnen zijn? ook op finantieel gebied? Of zouden dit politieke personen zijn? Uit den zin is het niet op te maken. Het zijn toevallige wezens die een politieman inlichtingen over een bankier.

Kan ik zeggen ‘directeur van de politie’? Of moet het ‘hoofd’ of ‘chef’ zijn? - Gaat over politie in Sjanghaï, in de concessie.

Wat is ‘exploitation des salines’: exploitatie van zouten, of van zoutmijnen.

Wat is ‘chalandage’, en ‘remorquage’: prauwvervoer en sleepbooten? Wat is de juiste Holl. term?

Wat is ‘éclairage et énergie’? Verlichting en beweegkracht? Ook hier de juiste term.

Hoe vertaal je het best ‘la combine’. (Dans ce pays où la combine même règne avec nonchalance.) Het knoeien, het combineeren? Er moet onder zakenmenschen een speciaal woord voor zijn.

Wat is ‘la prolifération de ses entreprises indochinoises’? Prolifération alleen. Het woorden boek geeft: ‘voortbrenging’; dat is natuurlijk onbruikbaar. Het ‘gedijen’?

Wat is ‘la pénétration commerciale du bassin du Yang-Tse’? De......? van het stroomgebied van de Yang-Tse.

Wat is ‘la police spéciale’? De bizondere politie? Bedoeld wordt, denk ik, een soort maréchaussées; politie die bij oproer gebruikt wordt; zooiets als de ‘gardes mobiles’ hier, onlangs. Maar dit speelt in Sjanghai, en hoe heet zooiets in het Hollandsch?

Wat is ‘Whampoo’? Cadettenschool - maar hoe schrijf je 't in 't Hollandsch? Wampo, Whampoa?

En dan: twee kerels vallen van het dak op hun eigen granaten (wat bizonder catastrophaal blijkt) omdat zij van deze granaten ‘avaient dégagé la cuiller’. Daar moet zeker de militaire medewerker aan te pas komen. Wat is deze ‘granaatlepel’?

Je oplossing laatst: ‘een reis te boeken op kosten van ongelijk’ lijkt me prachtig, maar geef nog even op of dit de geijkte handelsterm is voor wat wij ‘een verliespost’ noemen. Het klinkt zóó idioot, dat het wel absoluut waar zal zijn!

Hartelijk dank en vele groeten, ook van Bep.

Steeds je E.

P.S. Bep vraagt of je het nieuwe adres even wilt opgeven aan de administratie van Het Vaderland. Dus 17 bis rue Erlanger, Paris (16e). Dank!

3111Tristan en Kinderleed.
3112Dochter van 's-Gravesande.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie