E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, 3 maart 1934

Parijs, 3 Maart.

B.M.

- Ik ga me aanwennen om een tijd lang per briefk. te antwoorden, omdat ik nu absoluut die vertaling klaar moet krijgen. Dank voor brief, drukproef en Mussert-program. - Ik ben gisteravond bij Guéhenno geweest. Hij kende Liepmann's boek (had het MS. of de Fransche vert. ervan gelezen; er schijnt al een Fr. vert. van te bestaan!) - en meende dat het erg moeilijk zou zijn om er belangstelling voor te wekken.* Bovendien zit Europe (15 Maart) vòl van sensationeele histories van dit soort, en dan nog de relletjes van Febr. Voor 15 Apr. wou hij het desnoods wel hebben - de man was èrg sympathiek en geschikt - maar dat heb ik afgeslagen; de boel is dan verjaard en het wordt dan wel een zielig gesukkel er achter aan! Nu nog mevr. Torry, maar eerlijk gezegd voel ik daar zelf niet erg veel voor. - Wat je me van de event. actie in Holland zegt, stemt me ook niet levenslustig op dit gebied. Je zult wel gelijk hebben: een actie nu is niet anders mogelijk dan individueel (wat ook het zuiverste is); - d.w.z. dat wij onder de voet zullen worden geloopen, en als wij ons later als ‘emigrés’ kunnen aansluiten, zijn wij al verslagen. De positie van intellectueel in dit overgangstijdperk is alleszins ondankbaar. - Ik troost me nu een maand lang met mijn gebrek aan tijd: ik wil 5 dagen vacantie verdienen met het afmaken van mijn vertaling! Dus tot ± 15 April, denk ik, hoor je niet van me dan over practische dingen, als die er mochten zijn. Veel hartelijks ook voor Ant,

van je

E.

* Het boek heeft hier niet het minste succes gehad.

Ik zal je Mussert spoedig terugsturen.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie