E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 13 februari 1934

Parijs, Dinsdagavond.

Beste Jan,

Zooals je uit de krant gelezen hebt, is de groote stakingsdag erg rustig verloopen. Er is nogwel geknokt, maar buitenstadsch. Wij zijn er zonder kogelgaten uitgekomen dus, al hebben we uren tusschen de communisten rondgeloopen. En tot slot zijn we met opgezwollen voeten in bed beland, want om half 9 gaven de vrijwilligers van de metro het op zonder te waarschuwen, zoodat wij van ongeveer het Oostelijkste eindje van Parijs naar het Westelijkste geloopen zijn, wat 1½ uur duurde, maar 1½ die na al het andere geloop kwamen.

Ik walg nu van de politiek (vooral ook na lange gesprekken die ik vandaag weer had) en wil ook jou maar niets meer van indrukken of zoo schrijven. Het spannendste wat we zagen, was een familie-knokpartij op straat, waarbij een ploeg gardes mobiles zeer immobiel toekeken, gezien dat het niets te doen had met de manifestatie.

Gino is zeer geboeid door Ducroo en zegt er juiste dingen over. Hij heeft de groote stakingsdag doodstil op zijn appartement doorgebracht met de zeer oncollectivistische bezigheid van 250 blz. Ducroo te verslinden. Hij laat je hartelijk groeten, ook als Graaflant; het speet hem alleen Arthur niet in het boek te ontmoeten. Waarom niet? vroeg hij geschokt en verwijtend.

Verder hebben we vandaag eindelijk onze toekomstige woonruimte ontdekt: hier vlakbij, in een stil en prettig straatje, ook ver van de collectivistische genres goddank.

Het is tenslotte niet veel meer dan één groote(?) kamer, maar door een gordijn in tweeën te deelen, en helder, en hoog - maar er is een lift in huis. We hebben er een keukentje en badkamertje bij, alles even popperig maar zindelijk. Prijs 5000 frs. per jaar, alles inbegrepen (warm water, verwarming). Goedkooper was onmogelijk, en na gisteren heb ik met vreugde besloten. Zoolang we het nog bolwerken kunnen - erg lang zal het misschien niet meer zijn! - dan in Godsnaam maar in een dergelijke menschwaardige omgeving, al is het met wat minder comfort voor eventueele kamergymnastiek.

We kunnen 1 Maart erin. We zouden dus moeten zorgen 28 Febr. 's avonds hier terug te zijn. Dan zijn we dus in Brussel van 26 Febr. t/m 28 Febr. 's middags; lang is dat niet en een gejaagde geschiedenis wordt het zeker. Maar er schijnt niets aan te doen te zijn! Tenzij ik zoo kan schikken dat het op één nacht niet aankomt. Maar dat zal wel blijken.3071

Zijn de Van Schendels er dan zeker? Kunnen we bv. 26 Febr. met de T.V.'s verkeeren en 27 Febr. met de V.S. en en jullie? Ook Truida is natuurlijk hartelijk uitgenoodigd, tenzij jullie dat onaangenaam vinden, wat wel niet het geval zal zijn.

*Kan je T.V. vóórdien opbellen, om dit nu precies vast te stellen? Vraag hem dan meteen of Simone haar geld heeft en wanneer de notaris met die rest van de erfenis (die ‘resten’, moet ik zeggen) denkt los te komen? Kan ik die ook in Brussel halen? - Wij willen per se met jullie uit - niet thuis eten, dat kunnen wij nog hoopen keeren doen! Bedenk dus vast iets aardigs. We zijn beiden erg blij met het vooruitzicht.

Tot ziens over een kleine 14 dagen. Veel hartelijks van ons voor jullie.

Je E.

3073 Informeer eens naar een italiaans restaurant; die hebben meestal iets beminnelijks. Of kan Arthur geen italiaansch voer buiten de grenzen van het land nuttigen? Ik verheug me ook op Brussel; we zien elkaar toch nogal eens voor menschen die in verschillende naties wonen. Dag! Bep.

3071De laatste twee zinnen van deze alinea geschreven door mevr. Du Perron.
*3072Heeft Aty al een geniale inval gehad inzake een cadeau aan T.V.?
3072Idem.
3073Geschreven door E. Du Perron- de Roos.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie