E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 31 januari 1934

Parijs, 31 Januari.

Beste Jan,

Vanmorgen een brief van T.V. Hij denkt dat er een 50.000 frs overschieten. Ik heb gevraagd mij daarvan 5000 frs. hierheen te stu-ren voor onze verhuiskosten, reis nr. Brussel, nieuwe ‘terme’ misschien, enfin, als extra-tje. Dat is dan alles wat ik persoonlijk van Gistoux krijg. Want van de rest gaat 10.000 nr. Simone, 2000 naar adv. Herman en 33.000 naar schoonpapa. Het sluit als een bus, ik heb vanmorgen nu alles precies nagerekend. Je ziet....

Maar nu krijg ik nog wat geld van de notarissen. Daar heb ik dan zalige gevoelens van hoop op, zooals je je gemakkelijk kunt indenken.

Van Van Kampen kreeg ik het MS. van Ducroo terug, met een briefje dat de moeite waard is. Hij ziet er duidelijk absoluut geen heil in (commercieel gesproken) en zou willen dat ik alles omwerkte, er meer een ‘roman’ van maakte. Hij kan weer volstrekt geen prijzen noemen, enz. Ik heb hem nu geschreven dat ik met Querido beslist heb; wiens optreden mij tot dusver 10 × sympathieker is geweest. Het briefje van V.K. zal ik je wel eens laten lezen.

Schrijf of de V.S.'s in Brussel zijn en wat je beslist hebt over de plannen. Hartelijk je

E.

P.S. Ik lees De Waterman, dat ik bizonder goed vind en om bepaalde redenen bijna miraculeus. Mondeling meer hierover.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie