E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 30 januari 1934

Parijs, 30 Jan.

Beste Jan.

Alles treft inderdaad wel ongelukkig. Maar soit, Bep laat nu haar plan om haar vader te zien varen. Een ander vervelend iets is dat wij hier op het punt staan te verhuizen. Bep zoekt voortdurend een klein appartement: 2 kamers, keukentje, badkamer, liefst in de buurt, tegen geringe prijs. Nu zal het net zoo uitloopen dat wij deze 10 dagen hier met dat verhuizen vast zitten, althans Bep. Ik zou dan alleen naar Brussel moeten gaan, wat niet aardig is.

Mijn bedoeling was om met Bep en de T.V.'s uit eten te gaan; - daarna een andere avond met jullie en de Van Schendels, als die al in Brussel zijn. Als ik alleen moet komen, is veel van de aardigheid er af.

Schrijf mij of de V.S.'s al in Brussel zijn.

Het is vervelend als alles weer langs elkaar grijpt, want meer dan één reis naar Brussel is slecht te doen. Daar jij in Brussel zit, is het het beste dat jij deze aangelegenheid regelt.

Denk je dat van 7 t/m 9 Febr. het beste is, all right. Maar... heeft Timmers het geld voor Gistoux dan klaar liggen op zijn bureau? anders is het weer een misrekening! Als hij op 31 Januari die 175.000 frs. ontvangt, moet hij hypotheek en notarissen betalen, dat allereerst.

Laat hij mij dan schrijven wat er overblijft. Daarvan moet dan nog af: 10.000 frs. voor Simone, 2000 frs. voor Herman, ± fl. 2.300 voor mijn schoonvader (maar dit laatste heeft geen haast). Misschien is er zelfs zooveel niet over, ofschoon ik denk van wel. Volgens vorige berekening.

Hoofdzaak is dus: te weten wanneer T.V. het geld aan mij kan geven. Als hij het voor mij bewaren kan, en dit met jullie plannen uitkomt, zouden wij bv. een week later kunnen komen, dus tegen 15 Febr. Maar niet, als dan blijkt dat het geld nog om allerlei mysterieuze redenen vast zit, want dan kan ik ook geen vin verroeren, dat spreekt.

Bel T.V. dus op, als je iets gepreciseerd wilt hebben en schrijf mij of bv. Woensdag 14 Febr. t/m Vrijdag 16 Febr. je schikt. Aty moet toch nog eenige speling hebben om nr. Holland te gaan en bovendien zit er een Zondag tusschen en zijn wij liever gedurende weekdagen in Brussel.

Dit alles is erg ingewikkeld; het liefst zou ik van 7-9 gaan. Maar Bep kan dan zeker niet.

Hartelijke groeten en in ieder geval tot ziens. Dank voor alle last.

Steeds je E.

Misschien kunnen we tegen den 10en ook al weg van hier. Maar daar moet ik je nader over berichten; dat hangt af van ‘chance’ met de nieuwe installatie en zoo.

Ik kan me voorstellen dat dat Holl. Weekblad niet meevalt! Maar troost je: de vertaling van La Cond. Hum. is ook allesbehalve een lichte taak.

Zeg nu vooral niet dat ik niet met de T.V.'s en jullie en de V.S.'s uit eten moet. Al zou het nooit meer terugkomen, dan wil ik deze keer nog eens gezellig en zonder armoeiïgheid uitgaan!

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie